TZOLKINKALENDER.NL

Maya-wijsheid [in excel]

TZOLKINBASE is beschikbaar en BESTELBAAR! Startversie voor 13 manen incl. TzolkinDates € 45.--.

Het slimme bestelformulier staat nu op de site!

TERUG NAAR V A N D A A G

DREAMSPELL TELLING

2017 Weekdag Datum Dag K I N Dreamspell Telling (1) Toon Golf
Week 1 zondag 1-1-2017 -- 118 Witte Spiegel 1 Witte Spiegel
Week 2 maandag 2-1-2017 -- 119 Blauwe Storm 2 Witte Spiegel
Week 2 dinsdag 3-1-2017 -- 120 Gele Zon 3 Witte Spiegel
Week 2 woensdag 4-1-2017 Kerndag 121 Rode Draak 4 Witte Spiegel
Week 2 donderdag 5-1-2017 Kerndag 122 Witte Wind 5 Witte Spiegel
Week 2 vrijdag 6-1-2017 Kerndag 123 Blauwe Nacht 6 Witte Spiegel
Week 2 zaterdag 7-1-2017 Kerndag 124 Geel Zaad 7 Witte Spiegel
Week 2 zondag 8-1-2017 Kerndag 125 Rode Slang 8 Witte Spiegel
Week 3 maandag 9-1-2017 Kerndag 126 Witte Wereldoverbrugger 9 Witte Spiegel
Week 3 dinsdag 10-1-2017 Kerndag 127 Blauwe Hand 10 Witte Spiegel
Week 3 woensdag 11-1-2017 Kerndag 128 Gele Ster 11 Witte Spiegel
Week 3 donderdag 12-1-2017 Kerndag 129 Rode Maan 12 Witte Spiegel
Week 3 vrijdag 13-1-2017 Kerndag 130 Witte Hond 13 Witte Spiegel
Week 3 zaterdag 14-1-2017 Kerndag 131 Blauwe Aap 1 Blauwe Aap
Week 3 zondag 15-1-2017 Kerndag 132 Gele Mens 2 Blauwe Aap
Week 4 maandag 16-1-2017 Kerndag 133 Rode Hemelwandelaar 3 Blauwe Aap
Week 4 dinsdag 17-1-2017 Kerndag 134 Witte Tovenaar 4 Blauwe Aap
Week 4 woensdag 18-1-2017 Kerndag 135 Blauwe Adelaar 5 Blauwe Aap
Week 4 donderdag 19-1-2017 Kerndag 136 Gele Krijger 6 Blauwe Aap
Week 4 vrijdag 20-1-2017 Kerndag 137 Rode Aarde 7 Blauwe Aap
Week 4 zaterdag 21-1-2017 Kerndag 138 Witte Spiegel 8 Blauwe Aap
Week 4 zondag 22-1-2017 Kerndag 139 Blauwe Storm 9 Blauwe Aap
Week 5 maandag 23-1-2017 Kerndag 140 Gele Zon 10 Blauwe Aap
Week 5 dinsdag 24-1-2017 -- 141 Rode Draak 11 Blauwe Aap
Week 5 woensdag 25-1-2017 -- 142 Witte Wind 12 Blauwe Aap
Week 5 donderdag 26-1-2017 -- 143 Blauwe Nacht 13 Blauwe Aap
Week 5 vrijdag 27-1-2017 -- 144 Geel Zaad 1 Geel Zaad
Week 5 zaterdag 28-1-2017 -- 145 Rode Slang 2 Geel Zaad
Week 5 zondag 29-1-2017 Poortdag 146 Witte Wereldoverbrugger 3 Geel Zaad
Week 6 maandag 30-1-2017 Poortdag 147 Blauwe Hand 4 Geel Zaad
Week 6 dinsdag 31-1-2017 Poortdag 148 Gele Ster 5 Geel Zaad
Week 6 woensdag 1-2-2017 Poortdag 149 Rode Maan 6 Geel Zaad
Week 6 donderdag 2-2-2017 Poortdag 150 Witte Hond 7 Geel Zaad
Week 6 vrijdag 3-2-2017 Poortdag 151 Blauwe Aap 8 Geel Zaad
Week 6 zaterdag 4-2-2017 Poortdag 152 Gele Mens 9 Geel Zaad
Week 6 zondag 5-2-2017 Poortdag 153 Rode Hemelwandelaar 10 Geel Zaad
Week 7 maandag 6-2-2017 Poortdag 154 Witte Tovenaar 11 Geel Zaad
Week 7 dinsdag 7-2-2017 Poortdag 155 Blauwe Adelaar 12 Geel Zaad
Week 7 woensdag 8-2-2017 -- 156 Gele Krijger 13 Geel Zaad
Week 7 donderdag 9-2-2017 -- 157 Rode Aarde 1 Rode Aarde
Week 7 vrijdag 10-2-2017 -- 158 Witte Spiegel 2 Rode Aarde
Week 7 zaterdag 11-2-2017 -- 159 Blauwe Storm 3 Rode Aarde
Week 7 zondag 12-2-2017 -- 160 Gele Zon 4 Rode Aarde
Week 8 maandag 13-2-2017 -- 161 Rode Draak 5 Rode Aarde
Week 8 dinsdag 14-2-2017 -- 162 Witte Wind 6 Rode Aarde
Week 8 woensdag 15-2-2017 -- 163 Blauwe Nacht 7 Rode Aarde
Week 8 donderdag 16-2-2017 -- 164 Geel Zaad 8 Rode Aarde
Week 8 vrijdag 17-2-2017 Poortdag 165 Rode Slang 9 Rode Aarde
Week 8 zaterdag 18-2-2017 -- 166 Witte Wereldoverbrugger 10 Rode Aarde
Week 8 zondag 19-2-2017 -- 167 Blauwe Hand 11 Rode Aarde
Week 9 maandag 20-2-2017 Poortdag 168 Gele Ster 12 Rode Aarde
Week 9 dinsdag 21-2-2017 -- 169 Rode Maan 13 Rode Aarde
Week 9 woensdag 22-2-2017 -- 170 Witte Hond 1 Witte Hond
Week 9 donderdag 23-2-2017 -- 171 Blauwe Aap 2 Witte Hond
Week 9 vrijdag 24-2-2017 -- 172 Gele Mens 3 Witte Hond
Week 9 zaterdag 25-2-2017 Poortdag 173 Rode Hemelwandelaar 4 Witte Hond
Week 9 zondag 26-2-2017 -- 174 Witte Tovenaar 5 Witte Hond
Week 10 maandag 27-2-2017 -- 175 Blauwe Adelaar 6 Witte Hond
Week 10 dinsdag 28-2-2017 Poortdag 176 Gele Krijger 7 Witte Hond
Week 10 woensdag 1-3-2017 -- 177 Rode Aarde 8 Witte Hond
Week 10 donderdag 2-3-2017 -- 178 Witte Spiegel 9 Witte Hond
Week 10 vrijdag 3-3-2017 -- 179 Blauwe Storm 10 Witte Hond
Week 10 zaterdag 4-3-2017 -- 180 Gele Zon 11 Witte Hond
Week 10 zondag 5-3-2017 -- 181 Rode Draak 12 Witte Hond
Week 11 maandag 6-3-2017 -- 182 Witte Wind 13 Witte Hond
Week 11 dinsdag 7-3-2017 -- 183 Blauwe Nacht 1 Blauwe Nacht
Week 11 woensdag 8-3-2017 Poortdag 184 Geel Zaad 2 Blauwe Nacht
Week 11 donderdag 9-3-2017 -- 185 Rode Slang 3 Blauwe Nacht
Week 11 vrijdag 10-3-2017 -- 186 Witte Wereldoverbrugger 4 Blauwe Nacht
Week 11 zaterdag 11-3-2017 -- 187 Blauwe Hand 5 Blauwe Nacht
Week 11 zondag 12-3-2017 -- 188 Gele Ster 6 Blauwe Nacht
Week 12 maandag 13-3-2017 Poortdag 189 Rode Maan 7 Blauwe Nacht
Week 12 dinsdag 14-3-2017 -- 190 Witte Hond 8 Blauwe Nacht
Week 12 woensdag 15-3-2017 -- 191 Blauwe Aap 9 Blauwe Nacht
Week 12 donderdag 16-3-2017 Poortdag 192 Gele Mens 10 Blauwe Nacht
Week 12 vrijdag 17-3-2017 -- 193 Rode Hemelwandelaar 11 Blauwe Nacht
Week 12 zaterdag 18-3-2017 -- 194 Witte Tovenaar 12 Blauwe Nacht
Week 12 zondag 19-3-2017 -- 195 Blauwe Adelaar 13 Blauwe Nacht
Week 13 maandag 20-3-2017 -- 196 Gele Krijger 1 Gele Krijger
Week 13 dinsdag 21-3-2017 Poortdag 197 Rode Aarde 2 Gele Krijger
Week 13 woensdag 22-3-2017 -- 198 Witte Spiegel 3 Gele Krijger
Week 13 donderdag 23-3-2017 -- 199 Blauwe Storm 4 Gele Krijger
Week 13 vrijdag 24-3-2017 -- 200 Gele Zon 5 Gele Krijger
Week 13 zaterdag 25-3-2017 -- 201 Rode Draak 6 Gele Krijger
Week 13 zondag 26-3-2017 -- 202 Witte Wind 7 Gele Krijger
Week 14 maandag 27-3-2017 Poortdag 203 Blauwe Nacht 8 Gele Krijger
Week 14 dinsdag 28-3-2017 -- 204 Geel Zaad 9 Gele Krijger
Week 14 woensdag 29-3-2017 -- 205 Rode Slang 10 Gele Krijger
Week 14 donderdag 30-3-2017 -- 206 Witte Wereldoverbrugger 11 Gele Krijger
Week 14 vrijdag 31-3-2017 -- 207 Blauwe Hand 12 Gele Krijger
Week 14 zaterdag 1-4-2017 -- 208 Gele Ster 13 Gele Krijger
Week 14 zondag 2-4-2017 -- 209 Rode Maan 1 Rode Maan
Week 15 maandag 3-4-2017 Poortdag 210 Witte Hond 2 Rode Maan
Week 15 dinsdag 4-4-2017 Poortdag 211 Blauwe Aap 3 Rode Maan
Week 15 woensdag 5-4-2017 -- 212 Gele Mens 4 Rode Maan
Week 15 donderdag 6-4-2017 -- 213 Rode Hemelwandelaar 5 Rode Maan
Week 15 vrijdag 7-4-2017 -- 214 Witte Tovenaar 6 Rode Maan
Week 15 zaterdag 8-4-2017 -- 215 Blauwe Adelaar 7 Rode Maan
Week 15 zondag 9-4-2017 -- 216 Gele Krijger 8 Rode Maan
Week 16 maandag 10-4-2017 -- 217 Rode Aarde 9 Rode Maan
Week 16 dinsdag 11-4-2017 Poortdag 218 Witte Spiegel 10 Rode Maan
Week 16 woensdag 12-4-2017 -- 219 Blauwe Storm 11 Rode Maan
Week 16 donderdag 13-4-2017 -- 220 Gele Zon 12 Rode Maan
Week 16 vrijdag 14-4-2017 -- 221 Rode Draak 13 Rode Maan
Week 16 zaterdag 15-4-2017 Poortdag 222 Witte Wind 1 Witte Wind
Week 16 zondag 16-4-2017 -- 223 Blauwe Nacht 2 Witte Wind
Week 17 maandag 17-4-2017 -- 224 Geel Zaad 3 Witte Wind
Week 17 dinsdag 18-4-2017 -- 225 Rode Slang 4 Witte Wind
Week 17 woensdag 19-4-2017 -- 226 Witte Wereldoverbrugger 5 Witte Wind
Week 17 donderdag 20-4-2017 -- 227 Blauwe Hand 6 Witte Wind
Week 17 vrijdag 21-4-2017 -- 228 Gele Ster 7 Witte Wind
Week 17 zaterdag 22-4-2017 -- 229 Rode Maan 8 Witte Wind
Week 17 zondag 23-4-2017 -- 230 Witte Hond 9 Witte Wind
Week 18 maandag 24-4-2017 -- 231 Blauwe Aap 10 Witte Wind
Week 18 dinsdag 25-4-2017 -- 232 Gele Mens 11 Witte Wind
Week 18 woensdag 26-4-2017 -- 233 Rode Hemelwandelaar 12 Witte Wind
Week 18 donderdag 27-4-2017 -- 234 Witte Tovenaar 13 Witte Wind
Week 18 vrijdag 28-4-2017 -- 235 Blauwe Adelaar 1 Blauwe Adelaar
Week 18 zaterdag 29-4-2017 -- 236 Gele Krijger 2 Blauwe Adelaar
Week 18 zondag 30-4-2017 -- 237 Rode Aarde 3 Blauwe Adelaar
Week 19 maandag 1-5-2017 -- 238 Witte Spiegel 4 Blauwe Adelaar
Week 19 dinsdag 2-5-2017 Poortdag 239 Blauwe Storm 5 Blauwe Adelaar
Week 19 woensdag 3-5-2017 -- 240 Gele Zon 6 Blauwe Adelaar
Week 19 donderdag 4-5-2017 Poortdag 241 Rode Draak 7 Blauwe Adelaar
Week 19 vrijdag 5-5-2017 -- 242 Witte Wind 8 Blauwe Adelaar
Week 19 zaterdag 6-5-2017 -- 243 Blauwe Nacht 9 Blauwe Adelaar
Week 19 zondag 7-5-2017 -- 244 Geel Zaad 10 Blauwe Adelaar
Week 20 maandag 8-5-2017 -- 245 Rode Slang 11 Blauwe Adelaar
Week 20 dinsdag 9-5-2017 -- 246 Witte Wereldoverbrugger 12 Blauwe Adelaar
Week 20 woensdag 10-5-2017 -- 247 Blauwe Hand 13 Blauwe Adelaar
Week 20 donderdag 11-5-2017 -- 248 Gele Ster 1 Gele Ster
Week 20 vrijdag 12-5-2017 -- 249 Rode Maan 2 Gele Ster
Week 20 zaterdag 13-5-2017 -- 250 Witte Hond 3 Gele Ster
Week 20 zondag 14-5-2017 -- 251 Blauwe Aap 4 Gele Ster
Week 21 maandag 15-5-2017 -- 252 Gele Mens 5 Gele Ster
Week 21 dinsdag 16-5-2017 -- 253 Rode Hemelwandelaar 6 Gele Ster
Week 21 woensdag 17-5-2017 -- 254 Witte Tovenaar 7 Gele Ster
Week 21 donderdag 18-5-2017 -- 255 Blauwe Adelaar 8 Gele Ster
Week 21 vrijdag 19-5-2017 -- 256 Gele Krijger 9 Gele Ster
Week 21 zaterdag 20-5-2017 -- 257 Rode Aarde 10 Gele Ster
Week 21 zondag 21-5-2017 -- 258 Witte Spiegel 11 Gele Ster
Week 22 maandag 22-5-2017 -- 259 Blauwe Storm 12 Gele Ster
Week 22 dinsdag 23-5-2017 Poortdag 260 Gele Zon 13 Gele Ster
Week 22 woensdag 24-5-2017 Poortdag 1 Rode Draak 1 Rode Draak
Week 22 donderdag 25-5-2017 -- 2 Witte Wind 2 Rode Draak
Week 22 vrijdag 26-5-2017 -- 3 Blauwe Nacht 3 Rode Draak
Week 22 zaterdag 27-5-2017 -- 4 Geel Zaad 4 Rode Draak
Week 22 zondag 28-5-2017 -- 5 Rode Slang 5 Rode Draak
Week 23 maandag 29-5-2017 -- 6 Witte Wereldoverbrugger 6 Rode Draak
Week 23 dinsdag 30-5-2017 -- 7 Blauwe Hand 7 Rode Draak
Week 23 woensdag 31-5-2017 -- 8 Gele Ster 8 Rode Draak
Week 23 donderdag 1-6-2017 -- 9 Rode Maan 9 Rode Draak
Week 23 vrijdag 2-6-2017 -- 10 Witte Hond 10 Rode Draak
Week 23 zaterdag 3-6-2017 -- 11 Blauwe Aap 11 Rode Draak
Week 23 zondag 4-6-2017 -- 12 Gele Mens 12 Rode Draak
Week 24 maandag 5-6-2017 -- 13 Rode Hemelwandelaar 13 Rode Draak
Week 24 dinsdag 6-6-2017 -- 14 Witte Tovenaar 1 Witte Tovenaar
Week 24 woensdag 7-6-2017 -- 15 Blauwe Adelaar 2 Witte Tovenaar
Week 24 donderdag 8-6-2017 -- 16 Gele Krijger 3 Witte Tovenaar
Week 24 vrijdag 9-6-2017 -- 17 Rode Aarde 4 Witte Tovenaar
Week 24 zaterdag 10-6-2017 -- 18 Witte Spiegel 5 Witte Tovenaar
Week 24 zondag 11-6-2017 -- 19 Blauwe Storm 6 Witte Tovenaar
Week 25 maandag 12-6-2017 Poortdag 20 Gele Zon 7 Witte Tovenaar
Week 25 dinsdag 13-6-2017 -- 21 Rode Draak 8 Witte Tovenaar
Week 25 woensdag 14-6-2017 Poortdag 22 Witte Wind 9 Witte Tovenaar
Week 25 donderdag 15-6-2017 -- 23 Blauwe Nacht 10 Witte Tovenaar
Week 25 vrijdag 16-6-2017 -- 24 Geel Zaad 11 Witte Tovenaar
Week 25 zaterdag 17-6-2017 -- 25 Rode Slang 12 Witte Tovenaar
Week 25 zondag 18-6-2017 -- 26 Witte Wereldoverbrugger 13 Witte Tovenaar
Week 26 maandag 19-6-2017 -- 27 Blauwe Hand 1 Blauwe Hand
Week 26 dinsdag 20-6-2017 -- 28 Gele Ster 2 Blauwe Hand
Week 26 woensdag 21-6-2017 -- 29 Rode Maan 3 Blauwe Hand
Week 26 donderdag 22-6-2017 -- 30 Witte Hond 4 Blauwe Hand
Week 26 vrijdag 23-6-2017 -- 31 Blauwe Aap 5 Blauwe Hand
Week 26 zaterdag 24-6-2017 -- 32 Gele Mens 6 Blauwe Hand
Week 26 zondag 25-6-2017 -- 33 Rode Hemelwandelaar 7 Blauwe Hand
Week 27 maandag 26-6-2017 -- 34 Witte Tovenaar 8 Blauwe Hand
Week 27 dinsdag 27-6-2017 -- 35 Blauwe Adelaar 9 Blauwe Hand
Week 27 woensdag 28-6-2017 -- 36 Gele Krijger 10 Blauwe Hand
Week 27 donderdag 29-6-2017 -- 37 Rode Aarde 11 Blauwe Hand
Week 27 vrijdag 30-6-2017 -- 38 Witte Spiegel 12 Blauwe Hand
Week 27 zaterdag 1-7-2017 Poortdag 39 Blauwe Storm 13 Blauwe Hand
Week 27 zondag 2-7-2017 -- 40 Gele Zon 1 Gele Zon
Week 28 maandag 3-7-2017 -- 41 Rode Draak 2 Gele Zon
Week 28 dinsdag 4-7-2017 -- 42 Witte Wind 3 Gele Zon
Week 28 woensdag 5-7-2017 Poortdag 43 Blauwe Nacht 4 Gele Zon
Week 28 donderdag 6-7-2017 -- 44 Geel Zaad 5 Gele Zon
Week 28 vrijdag 7-7-2017 -- 45 Rode Slang 6 Gele Zon
Week 28 zaterdag 8-7-2017 -- 46 Witte Wereldoverbrugger 7 Gele Zon
Week 28 zondag 9-7-2017 -- 47 Blauwe Hand 8 Gele Zon
Week 29 maandag 10-7-2017 -- 48 Gele Ster 9 Gele Zon
Week 29 dinsdag 11-7-2017 -- 49 Rode Maan 10 Gele Zon
Week 29 woensdag 12-7-2017 Poortdag 50 Witte Hond 11 Gele Zon
Week 29 donderdag 13-7-2017 Poortdag 51 Blauwe Aap 12 Gele Zon
Week 29 vrijdag 14-7-2017 -- 52 Gele Mens 13 Gele Zon
Week 29 zaterdag 15-7-2017 -- 53 Rode Hemelwandelaar 1 Rode Hemelwandelaar
Week 29 zondag 16-7-2017 -- 54 Witte Tovenaar 2 Rode Hemelwandelaar
Week 30 maandag 17-7-2017 -- 55 Blauwe Adelaar 3 Rode Hemelwandelaar
Week 30 dinsdag 18-7-2017 -- 56 Gele Krijger 4 Rode Hemelwandelaar
Week 30 woensdag 19-7-2017 -- 57 Rode Aarde 5 Rode Hemelwandelaar
Week 30 donderdag 20-7-2017 Poortdag 58 Witte Spiegel 6 Rode Hemelwandelaar
Week 30 vrijdag 21-7-2017 -- 59 Blauwe Storm 7 Rode Hemelwandelaar
Week 30 zaterdag 22-7-2017 -- 60 Gele Zon 8 Rode Hemelwandelaar
Week 30 zondag 23-7-2017 -- 61 Rode Draak 9 Rode Hemelwandelaar
Week 31 maandag 24-7-2017 -- 62 Witte Wind 10 Rode Hemelwandelaar
Week 31 dinsdag 25-7-2017 -- 63 Blauwe Nacht 11 Rode Hemelwandelaar
Week 31 woensdag 26-7-2017 Poortdag 64 Geel Zaad 12 Rode Hemelwandelaar
Week 31 donderdag 27-7-2017 -- 65 Rode Slang 13 Rode Hemelwandelaar
Week 31 vrijdag 28-7-2017 -- 66 Witte Wereldoverbrugger 1 Witte Wereldoverbrugger
Week 31 zaterdag 29-7-2017 -- 67 Blauwe Hand 2 Witte Wereldoverbrugger
Week 31 zondag 30-7-2017 -- 68 Gele Ster 3 Witte Wereldoverbrugger
Week 32 maandag 31-7-2017 Poortdag 69 Rode Maan 4 Witte Wereldoverbrugger
Week 32 dinsdag 1-8-2017 -- 70 Witte Hond 5 Witte Wereldoverbrugger
Week 32 woensdag 2-8-2017 -- 71 Blauwe Aap 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 32 donderdag 3-8-2017 Poortdag 72 Gele Mens 7 Witte Wereldoverbrugger
Week 32 vrijdag 4-8-2017 -- 73 Rode Hemelwandelaar 8 Witte Wereldoverbrugger
Week 32 zaterdag 5-8-2017 -- 74 Witte Tovenaar 9 Witte Wereldoverbrugger
Week 32 zondag 6-8-2017 -- 75 Blauwe Adelaar 10 Witte Wereldoverbrugger
Week 33 maandag 7-8-2017 -- 76 Gele Krijger 11 Witte Wereldoverbrugger
Week 33 dinsdag 8-8-2017 Poortdag 77 Rode Aarde 12 Witte Wereldoverbrugger
Week 33 woensdag 9-8-2017 -- 78 Witte Spiegel 13 Witte Wereldoverbrugger
Week 33 donderdag 10-8-2017 -- 79 Blauwe Storm 1 Blauwe Storm
Week 33 vrijdag 11-8-2017 -- 80 Gele Zon 2 Blauwe Storm
Week 33 zaterdag 12-8-2017 -- 81 Rode Draak 3 Blauwe Storm
Week 33 zondag 13-8-2017 -- 82 Witte Wind 4 Blauwe Storm
Week 34 maandag 14-8-2017 -- 83 Blauwe Nacht 5 Blauwe Storm
Week 34 dinsdag 15-8-2017 -- 84 Geel Zaad 6 Blauwe Storm
Week 34 woensdag 16-8-2017 Poortdag 85 Rode Slang 7 Blauwe Storm
Week 34 donderdag 17-8-2017 -- 86 Witte Wereldoverbrugger 8 Blauwe Storm
Week 34 vrijdag 18-8-2017 -- 87 Blauwe Hand 9 Blauwe Storm
Week 34 zaterdag 19-8-2017 Poortdag 88 Gele Ster 10 Blauwe Storm
Week 34 zondag 20-8-2017 -- 89 Rode Maan 11 Blauwe Storm
Week 35 maandag 21-8-2017 -- 90 Witte Hond 12 Blauwe Storm
Week 35 dinsdag 22-8-2017 -- 91 Blauwe Aap 13 Blauwe Storm
Week 35 woensdag 23-8-2017 -- 92 Gele Mens 1 Gele Mens
Week 35 donderdag 24-8-2017 Poortdag 93 Rode Hemelwandelaar 2 Gele Mens
Week 35 vrijdag 25-8-2017 -- 94 Witte Tovenaar 3 Gele Mens
Week 35 zaterdag 26-8-2017 -- 95 Blauwe Adelaar 4 Gele Mens
Week 35 zondag 27-8-2017 Poortdag 96 Gele Krijger 5 Gele Mens
Week 36 maandag 28-8-2017 -- 97 Rode Aarde 6 Gele Mens
Week 36 dinsdag 29-8-2017 -- 98 Witte Spiegel 7 Gele Mens
Week 36 woensdag 30-8-2017 -- 99 Blauwe Storm 8 Gele Mens
Week 36 donderdag 31-8-2017 -- 100 Gele Zon 9 Gele Mens
Week 36 vrijdag 1-9-2017 -- 101 Rode Draak 10 Gele Mens
Week 36 zaterdag 2-9-2017 -- 102 Witte Wind 11 Gele Mens
Week 36 zondag 3-9-2017 -- 103 Blauwe Nacht 12 Gele Mens
Week 37 maandag 4-9-2017 -- 104 Geel Zaad 13 Gele Mens
Week 37 dinsdag 5-9-2017 -- 105 Rode Slang 1 Rode Slang
Week 37 woensdag 6-9-2017 Poortdag 106 Witte Wereldoverbrugger 2 Rode Slang
Week 37 donderdag 7-9-2017 Poortdag 107 Blauwe Hand 3 Rode Slang
Week 37 vrijdag 8-9-2017 Poortdag 108 Gele Ster 4 Rode Slang
Week 37 zaterdag 9-9-2017 Poortdag 109 Rode Maan 5 Rode Slang
Week 37 zondag 10-9-2017 Poortdag 110 Witte Hond 6 Rode Slang
Week 38 maandag 11-9-2017 Poortdag 111 Blauwe Aap 7 Rode Slang
Week 38 dinsdag 12-9-2017 Poortdag 112 Gele Mens 8 Rode Slang
Week 38 woensdag 13-9-2017 Poortdag 113 Rode Hemelwandelaar 9 Rode Slang
Week 38 donderdag 14-9-2017 Poortdag 114 Witte Tovenaar 10 Rode Slang
Week 38 vrijdag 15-9-2017 Poortdag 115 Blauwe Adelaar 11 Rode Slang
Week 38 zaterdag 16-9-2017 -- 116 Gele Krijger 12 Rode Slang
Week 38 zondag 17-9-2017 -- 117 Rode Aarde 13 Rode Slang
Week 39 maandag 18-9-2017 -- 118 Witte Spiegel 1 Witte Spiegel
Week 39 dinsdag 19-9-2017 -- 119 Blauwe Storm 2 Witte Spiegel
Week 39 woensdag 20-9-2017 -- 120 Gele Zon 3 Witte Spiegel
Week 39 donderdag 21-9-2017 Kerndag 121 Rode Draak 4 Witte Spiegel
Week 39 vrijdag 22-9-2017 Kerndag 122 Witte Wind 5 Witte Spiegel
Week 39 zaterdag 23-9-2017 Kerndag 123 Blauwe Nacht 6 Witte Spiegel
Week 39 zondag 24-9-2017 Kerndag 124 Geel Zaad 7 Witte Spiegel
Week 40 maandag 25-9-2017 Kerndag 125 Rode Slang 8 Witte Spiegel
Week 40 dinsdag 26-9-2017 Kerndag 126 Witte Wereldoverbrugger 9 Witte Spiegel
Week 40 woensdag 27-9-2017 Kerndag 127 Blauwe Hand 10 Witte Spiegel
Week 40 donderdag 28-9-2017 Kerndag 128 Gele Ster 11 Witte Spiegel
Week 40 vrijdag 29-9-2017 Kerndag 129 Rode Maan 12 Witte Spiegel
Week 40 zaterdag 30-9-2017 Kerndag 130 Witte Hond 13 Witte Spiegel
Week 40 zondag 1-10-2017 Kerndag 131 Blauwe Aap 1 Blauwe Aap
Week 41 maandag 2-10-2017 Kerndag 132 Gele Mens 2 Blauwe Aap
Week 41 dinsdag 3-10-2017 Kerndag 133 Rode Hemelwandelaar 3 Blauwe Aap
Week 41 woensdag 4-10-2017 Kerndag 134 Witte Tovenaar 4 Blauwe Aap
Week 41 donderdag 5-10-2017 Kerndag 135 Blauwe Adelaar 5 Blauwe Aap
Week 41 vrijdag 6-10-2017 Kerndag 136 Gele Krijger 6 Blauwe Aap
Week 41 zaterdag 7-10-2017 Kerndag 137 Rode Aarde 7 Blauwe Aap
Week 41 zondag 8-10-2017 Kerndag 138 Witte Spiegel 8 Blauwe Aap
Week 42 maandag 9-10-2017 Kerndag 139 Blauwe Storm 9 Blauwe Aap
Week 42 dinsdag 10-10-2017 Kerndag 140 Gele Zon 10 Blauwe Aap
Week 42 woensdag 11-10-2017 -- 141 Rode Draak 11 Blauwe Aap
Week 42 donderdag 12-10-2017 -- 142 Witte Wind 12 Blauwe Aap
Week 42 vrijdag 13-10-2017 -- 143 Blauwe Nacht 13 Blauwe Aap
Week 42 zaterdag 14-10-2017 -- 144 Geel Zaad 1 Geel Zaad
Week 42 zondag 15-10-2017 -- 145 Rode Slang 2 Geel Zaad
Week 43 maandag 16-10-2017 Poortdag 146 Witte Wereldoverbrugger 3 Geel Zaad
Week 43 dinsdag 17-10-2017 Poortdag 147 Blauwe Hand 4 Geel Zaad
Week 43 woensdag 18-10-2017 Poortdag 148 Gele Ster 5 Geel Zaad
Week 43 donderdag 19-10-2017 Poortdag 149 Rode Maan 6 Geel Zaad
Week 43 vrijdag 20-10-2017 Poortdag 150 Witte Hond 7 Geel Zaad
Week 43 zaterdag 21-10-2017 Poortdag 151 Blauwe Aap 8 Geel Zaad
Week 43 zondag 22-10-2017 Poortdag 152 Gele Mens 9 Geel Zaad
Week 44 maandag 23-10-2017 Poortdag 153 Rode Hemelwandelaar 10 Geel Zaad
Week 44 dinsdag 24-10-2017 Poortdag 154 Witte Tovenaar 11 Geel Zaad
Week 44 woensdag 25-10-2017 Poortdag 155 Blauwe Adelaar 12 Geel Zaad
Week 44 donderdag 26-10-2017 -- 156 Gele Krijger 13 Geel Zaad
Week 44 vrijdag 27-10-2017 -- 157 Rode Aarde 1 Rode Aarde
Week 44 zaterdag 28-10-2017 -- 158 Witte Spiegel 2 Rode Aarde
Week 44 zondag 29-10-2017 -- 159 Blauwe Storm 3 Rode Aarde
Week 45 maandag 30-10-2017 -- 160 Gele Zon 4 Rode Aarde
Week 45 dinsdag 31-10-2017 -- 161 Rode Draak 5 Rode Aarde
Week 45 woensdag 1-11-2017 -- 162 Witte Wind 6 Rode Aarde
Week 45 donderdag 2-11-2017 -- 163 Blauwe Nacht 7 Rode Aarde
Week 45 vrijdag 3-11-2017 -- 164 Geel Zaad 8 Rode Aarde
Week 45 zaterdag 4-11-2017 Poortdag 165 Rode Slang 9 Rode Aarde
Week 45 zondag 5-11-2017 -- 166 Witte Wereldoverbrugger 10 Rode Aarde
Week 46 maandag 6-11-2017 -- 167 Blauwe Hand 11 Rode Aarde
Week 46 dinsdag 7-11-2017 Poortdag 168 Gele Ster 12 Rode Aarde
Week 46 woensdag 8-11-2017 -- 169 Rode Maan 13 Rode Aarde
Week 46 donderdag 9-11-2017 -- 170 Witte Hond 1 Witte Hond
Week 46 vrijdag 10-11-2017 -- 171 Blauwe Aap 2 Witte Hond
Week 46 zaterdag 11-11-2017 -- 172 Gele Mens 3 Witte Hond
Week 46 zondag 12-11-2017 Poortdag 173 Rode Hemelwandelaar 4 Witte Hond
Week 47 maandag 13-11-2017 -- 174 Witte Tovenaar 5 Witte Hond
Week 47 dinsdag 14-11-2017 -- 175 Blauwe Adelaar 6 Witte Hond
Week 47 woensdag 15-11-2017 Poortdag 176 Gele Krijger 7 Witte Hond
Week 47 donderdag 16-11-2017 -- 177 Rode Aarde 8 Witte Hond
Week 47 vrijdag 17-11-2017 -- 178 Witte Spiegel 9 Witte Hond
Week 47 zaterdag 18-11-2017 -- 179 Blauwe Storm 10 Witte Hond
Week 47 zondag 19-11-2017 -- 180 Gele Zon 11 Witte Hond
Week 48 maandag 20-11-2017 -- 181 Rode Draak 12 Witte Hond
Week 48 dinsdag 21-11-2017 -- 182 Witte Wind 13 Witte Hond
Week 48 woensdag 22-11-2017 -- 183 Blauwe Nacht 1 Blauwe Nacht
Week 48 donderdag 23-11-2017 Poortdag 184 Geel Zaad 2 Blauwe Nacht
Week 48 vrijdag 24-11-2017 -- 185 Rode Slang 3 Blauwe Nacht
Week 48 zaterdag 25-11-2017 -- 186 Witte Wereldoverbrugger 4 Blauwe Nacht
Week 48 zondag 26-11-2017 -- 187 Blauwe Hand 5 Blauwe Nacht
Week 49 maandag 27-11-2017 -- 188 Gele Ster 6 Blauwe Nacht
Week 49 dinsdag 28-11-2017 Poortdag 189 Rode Maan 7 Blauwe Nacht
Week 49 woensdag 29-11-2017 -- 190 Witte Hond 8 Blauwe Nacht
Week 49 donderdag 30-11-2017 -- 191 Blauwe Aap 9 Blauwe Nacht
Week 49 vrijdag 1-12-2017 Poortdag 192 Gele Mens 10 Blauwe Nacht
Week 49 zaterdag 2-12-2017 -- 193 Rode Hemelwandelaar 11 Blauwe Nacht
Week 49 zondag 3-12-2017 -- 194 Witte Tovenaar 12 Blauwe Nacht
Week 50 maandag 4-12-2017 -- 195 Blauwe Adelaar 13 Blauwe Nacht
Week 50 dinsdag 5-12-2017 -- 196 Gele Krijger 1 Gele Krijger
Week 50 woensdag 6-12-2017 Poortdag 197 Rode Aarde 2 Gele Krijger
Week 50 donderdag 7-12-2017 -- 198 Witte Spiegel 3 Gele Krijger
Week 50 vrijdag 8-12-2017 -- 199 Blauwe Storm 4 Gele Krijger
Week 50 zaterdag 9-12-2017 -- 200 Gele Zon 5 Gele Krijger
Week 50 zondag 10-12-2017 -- 201 Rode Draak 6 Gele Krijger
Week 51 maandag 11-12-2017 -- 202 Witte Wind 7 Gele Krijger
Week 51 dinsdag 12-12-2017 Poortdag 203 Blauwe Nacht 8 Gele Krijger
Week 51 woensdag 13-12-2017 -- 204 Geel Zaad 9 Gele Krijger
Week 51 donderdag 14-12-2017 -- 205 Rode Slang 10 Gele Krijger
Week 51 vrijdag 15-12-2017 -- 206 Witte Wereldoverbrugger 11 Gele Krijger
Week 51 zaterdag 16-12-2017 -- 207 Blauwe Hand 12 Gele Krijger
Week 51 zondag 17-12-2017 -- 208 Gele Ster 13 Gele Krijger
Week 52 maandag 18-12-2017 -- 209 Rode Maan 1 Rode Maan
Week 52 dinsdag 19-12-2017 Poortdag 210 Witte Hond 2 Rode Maan
Week 52 woensdag 20-12-2017 Poortdag 211 Blauwe Aap 3 Rode Maan
Week 52 donderdag 21-12-2017 -- 212 Gele Mens 4 Rode Maan
Week 52 vrijdag 22-12-2017 -- 213 Rode Hemelwandelaar 5 Rode Maan
Week 52 zaterdag 23-12-2017 -- 214 Witte Tovenaar 6 Rode Maan
Week 52 zondag 24-12-2017 -- 215 Blauwe Adelaar 7 Rode Maan
Week 53 maandag 25-12-2017 -- 216 Gele Krijger 8 Rode Maan
Week 53 dinsdag 26-12-2017 -- 217 Rode Aarde 9 Rode Maan
Week 53 woensdag 27-12-2017 Poortdag 218 Witte Spiegel 10 Rode Maan
Week 53 donderdag 28-12-2017 -- 219 Blauwe Storm 11 Rode Maan
Week 53 vrijdag 29-12-2017 -- 220 Gele Zon 12 Rode Maan
Week 53 zaterdag 30-12-2017 -- 221 Rode Draak 13 Rode Maan
Week 53 zondag 31-12-2017 Poortdag 222 Witte Wind 1 Witte Wind
maandag 1-1-2018 -- 223 Blauwe Nacht 2 Witte Wind