TZOLKINKALENDER.NL

Maya-wijsheid [in excel]

TZOLKINBASE is beschikbaar en BESTELBAAR! Startversie voor 13 manen incl. TzolkinDates € 45.--.

Het slimme bestelformulier staat nu op de site!

TERUG NAAR V A N D A A G

KLASSIEKE TELLING

2017WeekdagDatumDagK I NKlassieke Telling (3)ToonGolf
Week 1zondag1-1-2017Poortdag72Gele Mens7Witte Wereldoverbrugger
Week 2maandag2-1-2017--73Rode Hemelwandelaar8Witte Wereldoverbrugger
Week 2dinsdag3-1-2017--74Witte Tovenaar9Witte Wereldoverbrugger
Week 2woensdag4-1-2017--75Blauwe Adelaar10Witte Wereldoverbrugger
Week 2donderdag5-1-2017--76Gele Krijger11Witte Wereldoverbrugger
Week 2vrijdag6-1-2017Poortdag77Rode Aarde12Witte Wereldoverbrugger
Week 2zaterdag7-1-2017--78Witte Spiegel13Witte Wereldoverbrugger
Week 2zondag8-1-2017--79Blauwe Storm1Blauwe Storm
Week 3maandag9-1-2017--80Gele Zon2Blauwe Storm
Week 3dinsdag10-1-2017--81Rode Draak3Blauwe Storm
Week 3woensdag11-1-2017--82Witte Wind4Blauwe Storm
Week 3donderdag12-1-2017--83Blauwe Nacht5Blauwe Storm
Week 3vrijdag13-1-2017--84Geel Zaad6Blauwe Storm
Week 3zaterdag14-1-2017Poortdag85Rode Slang7Blauwe Storm
Week 3zondag15-1-2017--86Witte Wereldoverbrugger8Blauwe Storm
Week 4maandag16-1-2017--87Blauwe Hand9Blauwe Storm
Week 4dinsdag17-1-2017Poortdag88Gele Ster10Blauwe Storm
Week 4woensdag18-1-2017--89Rode Maan11Blauwe Storm
Week 4donderdag19-1-2017--90Witte Hond12Blauwe Storm
Week 4vrijdag20-1-2017--91Blauwe Aap13Blauwe Storm
Week 4zaterdag21-1-2017--92Gele Mens1Gele Mens
Week 4zondag22-1-2017Poortdag93Rode Hemelwandelaar2Gele Mens
Week 5maandag23-1-2017--94Witte Tovenaar3Gele Mens
Week 5dinsdag24-1-2017--95Blauwe Adelaar4Gele Mens
Week 5woensdag25-1-2017Poortdag96Gele Krijger5Gele Mens
Week 5donderdag26-1-2017--97Rode Aarde6Gele Mens
Week 5vrijdag27-1-2017--98Witte Spiegel7Gele Mens
Week 5zaterdag28-1-2017--99Blauwe Storm8Gele Mens
Week 5zondag29-1-2017--100Gele Zon9Gele Mens
Week 6maandag30-1-2017--101Rode Draak10Gele Mens
Week 6dinsdag31-1-2017--102Witte Wind11Gele Mens
Week 6woensdag1-2-2017--103Blauwe Nacht12Gele Mens
Week 6donderdag2-2-2017--104Geel Zaad13Gele Mens
Week 6vrijdag3-2-2017--105Rode Slang1Rode Slang
Week 6zaterdag4-2-2017Poortdag106Witte Wereldoverbrugger2Rode Slang
Week 6zondag5-2-2017Poortdag107Blauwe Hand3Rode Slang
Week 7maandag6-2-2017Poortdag108Gele Ster4Rode Slang
Week 7dinsdag7-2-2017Poortdag109Rode Maan5Rode Slang
Week 7woensdag8-2-2017Poortdag110Witte Hond6Rode Slang
Week 7donderdag9-2-2017Poortdag111Blauwe Aap7Rode Slang
Week 7vrijdag10-2-2017Poortdag112Gele Mens8Rode Slang
Week 7zaterdag11-2-2017Poortdag113Rode Hemelwandelaar9Rode Slang
Week 7zondag12-2-2017Poortdag114Witte Tovenaar10Rode Slang
Week 8maandag13-2-2017Poortdag115Blauwe Adelaar11Rode Slang
Week 8dinsdag14-2-2017--116Gele Krijger12Rode Slang
Week 8woensdag15-2-2017--117Rode Aarde13Rode Slang
Week 8donderdag16-2-2017--118Witte Spiegel1Witte Spiegel
Week 8vrijdag17-2-2017--119Blauwe Storm2Witte Spiegel
Week 8zaterdag18-2-2017--120Gele Zon3Witte Spiegel
Week 8zondag19-2-2017Kerndag121Rode Draak4Witte Spiegel
Week 9maandag20-2-2017Kerndag122Witte Wind5Witte Spiegel
Week 9dinsdag21-2-2017Kerndag123Blauwe Nacht6Witte Spiegel
Week 9woensdag22-2-2017Kerndag124Geel Zaad7Witte Spiegel
Week 9donderdag23-2-2017Kerndag125Rode Slang8Witte Spiegel
Week 9vrijdag24-2-2017Kerndag126Witte Wereldoverbrugger9Witte Spiegel
Week 9zaterdag25-2-2017Kerndag127Blauwe Hand10Witte Spiegel
Week 9zondag26-2-2017Kerndag128Gele Ster11Witte Spiegel
Week 10maandag27-2-2017Kerndag129Rode Maan12Witte Spiegel
Week 10dinsdag28-2-2017Kerndag130Witte Hond13Witte Spiegel
Week 10woensdag1-3-2017Kerndag131Blauwe Aap1Blauwe Aap
Week 10donderdag2-3-2017Kerndag132Gele Mens2Blauwe Aap
Week 10vrijdag3-3-2017Kerndag133Rode Hemelwandelaar3Blauwe Aap
Week 10zaterdag4-3-2017Kerndag134Witte Tovenaar4Blauwe Aap
Week 10zondag5-3-2017Kerndag135Blauwe Adelaar5Blauwe Aap
Week 11maandag6-3-2017Kerndag136Gele Krijger6Blauwe Aap
Week 11dinsdag7-3-2017Kerndag137Rode Aarde7Blauwe Aap
Week 11woensdag8-3-2017Kerndag138Witte Spiegel8Blauwe Aap
Week 11donderdag9-3-2017Kerndag139Blauwe Storm9Blauwe Aap
Week 11vrijdag10-3-2017Kerndag140Gele Zon10Blauwe Aap
Week 11zaterdag11-3-2017--141Rode Draak11Blauwe Aap
Week 11zondag12-3-2017--142Witte Wind12Blauwe Aap
Week 12maandag13-3-2017--143Blauwe Nacht13Blauwe Aap
Week 12dinsdag14-3-2017--144Geel Zaad1Geel Zaad
Week 12woensdag15-3-2017--145Rode Slang2Geel Zaad
Week 12donderdag16-3-2017Poortdag146Witte Wereldoverbrugger3Geel Zaad
Week 12vrijdag17-3-2017Poortdag147Blauwe Hand4Geel Zaad
Week 12zaterdag18-3-2017Poortdag148Gele Ster5Geel Zaad
Week 12zondag19-3-2017Poortdag149Rode Maan6Geel Zaad
Week 13maandag20-3-2017Poortdag150Witte Hond7Geel Zaad
Week 13dinsdag21-3-2017Poortdag151Blauwe Aap8Geel Zaad
Week 13woensdag22-3-2017Poortdag152Gele Mens9Geel Zaad
Week 13donderdag23-3-2017Poortdag153Rode Hemelwandelaar10Geel Zaad
Week 13vrijdag24-3-2017Poortdag154Witte Tovenaar11Geel Zaad
Week 13zaterdag25-3-2017Poortdag155Blauwe Adelaar12Geel Zaad
Week 13zondag26-3-2017--156Gele Krijger13Geel Zaad
Week 14maandag27-3-2017--157Rode Aarde1Rode Aarde
Week 14dinsdag28-3-2017--158Witte Spiegel2Rode Aarde
Week 14woensdag29-3-2017--159Blauwe Storm3Rode Aarde
Week 14donderdag30-3-2017--160Gele Zon4Rode Aarde
Week 14vrijdag31-3-2017--161Rode Draak5Rode Aarde
Week 14zaterdag1-4-2017--162Witte Wind6Rode Aarde
Week 14zondag2-4-2017--163Blauwe Nacht7Rode Aarde
Week 15maandag3-4-2017--164Geel Zaad8Rode Aarde
Week 15dinsdag4-4-2017Poortdag165Rode Slang9Rode Aarde
Week 15woensdag5-4-2017--166Witte Wereldoverbrugger10Rode Aarde
Week 15donderdag6-4-2017--167Blauwe Hand11Rode Aarde
Week 15vrijdag7-4-2017Poortdag168Gele Ster12Rode Aarde
Week 15zaterdag8-4-2017--169Rode Maan13Rode Aarde
Week 15zondag9-4-2017--170Witte Hond1Witte Hond
Week 16maandag10-4-2017--171Blauwe Aap2Witte Hond
Week 16dinsdag11-4-2017--172Gele Mens3Witte Hond
Week 16woensdag12-4-2017Poortdag173Rode Hemelwandelaar4Witte Hond
Week 16donderdag13-4-2017--174Witte Tovenaar5Witte Hond
Week 16vrijdag14-4-2017--175Blauwe Adelaar6Witte Hond
Week 16zaterdag15-4-2017Poortdag176Gele Krijger7Witte Hond
Week 16zondag16-4-2017--177Rode Aarde8Witte Hond
Week 17maandag17-4-2017--178Witte Spiegel9Witte Hond
Week 17dinsdag18-4-2017--179Blauwe Storm10Witte Hond
Week 17woensdag19-4-2017--180Gele Zon11Witte Hond
Week 17donderdag20-4-2017--181Rode Draak12Witte Hond
Week 17vrijdag21-4-2017--182Witte Wind13Witte Hond
Week 17zaterdag22-4-2017--183Blauwe Nacht1Blauwe Nacht
Week 17zondag23-4-2017Poortdag184Geel Zaad2Blauwe Nacht
Week 18maandag24-4-2017--185Rode Slang3Blauwe Nacht
Week 18dinsdag25-4-2017--186Witte Wereldoverbrugger4Blauwe Nacht
Week 18woensdag26-4-2017--187Blauwe Hand5Blauwe Nacht
Week 18donderdag27-4-2017--188Gele Ster6Blauwe Nacht
Week 18vrijdag28-4-2017Poortdag189Rode Maan7Blauwe Nacht
Week 18zaterdag29-4-2017--190Witte Hond8Blauwe Nacht
Week 18zondag30-4-2017--191Blauwe Aap9Blauwe Nacht
Week 19maandag1-5-2017Poortdag192Gele Mens10Blauwe Nacht
Week 19dinsdag2-5-2017--193Rode Hemelwandelaar11Blauwe Nacht
Week 19woensdag3-5-2017--194Witte Tovenaar12Blauwe Nacht
Week 19donderdag4-5-2017--195Blauwe Adelaar13Blauwe Nacht
Week 19vrijdag5-5-2017--196Gele Krijger1Gele Krijger
Week 19zaterdag6-5-2017Poortdag197Rode Aarde2Gele Krijger
Week 19zondag7-5-2017--198Witte Spiegel3Gele Krijger
Week 20maandag8-5-2017--199Blauwe Storm4Gele Krijger
Week 20dinsdag9-5-2017--200Gele Zon5Gele Krijger
Week 20woensdag10-5-2017--201Rode Draak6Gele Krijger
Week 20donderdag11-5-2017--202Witte Wind7Gele Krijger
Week 20vrijdag12-5-2017Poortdag203Blauwe Nacht8Gele Krijger
Week 20zaterdag13-5-2017--204Geel Zaad9Gele Krijger
Week 20zondag14-5-2017--205Rode Slang10Gele Krijger
Week 21maandag15-5-2017--206Witte Wereldoverbrugger11Gele Krijger
Week 21dinsdag16-5-2017--207Blauwe Hand12Gele Krijger
Week 21woensdag17-5-2017--208Gele Ster13Gele Krijger
Week 21donderdag18-5-2017--209Rode Maan1Rode Maan
Week 21vrijdag19-5-2017Poortdag210Witte Hond2Rode Maan
Week 21zaterdag20-5-2017Poortdag211Blauwe Aap3Rode Maan
Week 21zondag21-5-2017--212Gele Mens4Rode Maan
Week 22maandag22-5-2017--213Rode Hemelwandelaar5Rode Maan
Week 22dinsdag23-5-2017--214Witte Tovenaar6Rode Maan
Week 22woensdag24-5-2017--215Blauwe Adelaar7Rode Maan
Week 22donderdag25-5-2017--216Gele Krijger8Rode Maan
Week 22vrijdag26-5-2017--217Rode Aarde9Rode Maan
Week 22zaterdag27-5-2017Poortdag218Witte Spiegel10Rode Maan
Week 22zondag28-5-2017--219Blauwe Storm11Rode Maan
Week 23maandag29-5-2017--220Gele Zon12Rode Maan
Week 23dinsdag30-5-2017--221Rode Draak13Rode Maan
Week 23woensdag31-5-2017Poortdag222Witte Wind1Witte Wind
Week 23donderdag1-6-2017--223Blauwe Nacht2Witte Wind
Week 23vrijdag2-6-2017--224Geel Zaad3Witte Wind
Week 23zaterdag3-6-2017--225Rode Slang4Witte Wind
Week 23zondag4-6-2017--226Witte Wereldoverbrugger5Witte Wind
Week 24maandag5-6-2017--227Blauwe Hand6Witte Wind
Week 24dinsdag6-6-2017--228Gele Ster7Witte Wind
Week 24woensdag7-6-2017--229Rode Maan8Witte Wind
Week 24donderdag8-6-2017--230Witte Hond9Witte Wind
Week 24vrijdag9-6-2017--231Blauwe Aap10Witte Wind
Week 24zaterdag10-6-2017--232Gele Mens11Witte Wind
Week 24zondag11-6-2017--233Rode Hemelwandelaar12Witte Wind
Week 25maandag12-6-2017--234Witte Tovenaar13Witte Wind
Week 25dinsdag13-6-2017--235Blauwe Adelaar1Blauwe Adelaar
Week 25woensdag14-6-2017--236Gele Krijger2Blauwe Adelaar
Week 25donderdag15-6-2017--237Rode Aarde3Blauwe Adelaar
Week 25vrijdag16-6-2017--238Witte Spiegel4Blauwe Adelaar
Week 25zaterdag17-6-2017Poortdag239Blauwe Storm5Blauwe Adelaar
Week 25zondag18-6-2017--240Gele Zon6Blauwe Adelaar
Week 26maandag19-6-2017Poortdag241Rode Draak7Blauwe Adelaar
Week 26dinsdag20-6-2017--242Witte Wind8Blauwe Adelaar
Week 26woensdag21-6-2017--243Blauwe Nacht9Blauwe Adelaar
Week 26donderdag22-6-2017--244Geel Zaad10Blauwe Adelaar
Week 26vrijdag23-6-2017--245Rode Slang11Blauwe Adelaar
Week 26zaterdag24-6-2017--246Witte Wereldoverbrugger12Blauwe Adelaar
Week 26zondag25-6-2017--247Blauwe Hand13Blauwe Adelaar
Week 27maandag26-6-2017--248Gele Ster1Gele Ster
Week 27dinsdag27-6-2017--249Rode Maan2Gele Ster
Week 27woensdag28-6-2017--250Witte Hond3Gele Ster
Week 27donderdag29-6-2017--251Blauwe Aap4Gele Ster
Week 27vrijdag30-6-2017--252Gele Mens5Gele Ster
Week 27zaterdag1-7-2017--253Rode Hemelwandelaar6Gele Ster
Week 27zondag2-7-2017--254Witte Tovenaar7Gele Ster
Week 28maandag3-7-2017--255Blauwe Adelaar8Gele Ster
Week 28dinsdag4-7-2017--256Gele Krijger9Gele Ster
Week 28woensdag5-7-2017--257Rode Aarde10Gele Ster
Week 28donderdag6-7-2017--258Witte Spiegel11Gele Ster
Week 28vrijdag7-7-2017--259Blauwe Storm12Gele Ster
Week 28zaterdag8-7-2017Poortdag260Gele Zon13Gele Ster
Week 28zondag9-7-2017Poortdag1Rode Draak1Rode Draak
Week 29maandag10-7-2017--2Witte Wind2Rode Draak
Week 29dinsdag11-7-2017--3Blauwe Nacht3Rode Draak
Week 29woensdag12-7-2017--4Geel Zaad4Rode Draak
Week 29donderdag13-7-2017--5Rode Slang5Rode Draak
Week 29vrijdag14-7-2017--6Witte Wereldoverbrugger6Rode Draak
Week 29zaterdag15-7-2017--7Blauwe Hand7Rode Draak
Week 29zondag16-7-2017--8Gele Ster8Rode Draak
Week 30maandag17-7-2017--9Rode Maan9Rode Draak
Week 30dinsdag18-7-2017--10Witte Hond10Rode Draak
Week 30woensdag19-7-2017--11Blauwe Aap11Rode Draak
Week 30donderdag20-7-2017--12Gele Mens12Rode Draak
Week 30vrijdag21-7-2017--13Rode Hemelwandelaar13Rode Draak
Week 30zaterdag22-7-2017--14Witte Tovenaar1Witte Tovenaar
Week 30zondag23-7-2017--15Blauwe Adelaar2Witte Tovenaar
Week 31maandag24-7-2017--16Gele Krijger3Witte Tovenaar
Week 31dinsdag25-7-2017--17Rode Aarde4Witte Tovenaar
Week 31woensdag26-7-2017--18Witte Spiegel5Witte Tovenaar
Week 31donderdag27-7-2017--19Blauwe Storm6Witte Tovenaar
Week 31vrijdag28-7-2017Poortdag20Gele Zon7Witte Tovenaar
Week 31zaterdag29-7-2017--21Rode Draak8Witte Tovenaar
Week 31zondag30-7-2017Poortdag22Witte Wind9Witte Tovenaar
Week 32maandag31-7-2017--23Blauwe Nacht10Witte Tovenaar
Week 32dinsdag1-8-2017--24Geel Zaad11Witte Tovenaar
Week 32woensdag2-8-2017--25Rode Slang12Witte Tovenaar
Week 32donderdag3-8-2017--26Witte Wereldoverbrugger13Witte Tovenaar
Week 32vrijdag4-8-2017--27Blauwe Hand1Blauwe Hand
Week 32zaterdag5-8-2017--28Gele Ster2Blauwe Hand
Week 32zondag6-8-2017--29Rode Maan3Blauwe Hand
Week 33maandag7-8-2017--30Witte Hond4Blauwe Hand
Week 33dinsdag8-8-2017--31Blauwe Aap5Blauwe Hand
Week 33woensdag9-8-2017--32Gele Mens6Blauwe Hand
Week 33donderdag10-8-2017--33Rode Hemelwandelaar7Blauwe Hand
Week 33vrijdag11-8-2017--34Witte Tovenaar8Blauwe Hand
Week 33zaterdag12-8-2017--35Blauwe Adelaar9Blauwe Hand
Week 33zondag13-8-2017--36Gele Krijger10Blauwe Hand
Week 34maandag14-8-2017--37Rode Aarde11Blauwe Hand
Week 34dinsdag15-8-2017--38Witte Spiegel12Blauwe Hand
Week 34woensdag16-8-2017Poortdag39Blauwe Storm13Blauwe Hand
Week 34donderdag17-8-2017--40Gele Zon1Gele Zon
Week 34vrijdag18-8-2017--41Rode Draak2Gele Zon
Week 34zaterdag19-8-2017--42Witte Wind3Gele Zon
Week 34zondag20-8-2017Poortdag43Blauwe Nacht4Gele Zon
Week 35maandag21-8-2017--44Geel Zaad5Gele Zon
Week 35dinsdag22-8-2017--45Rode Slang6Gele Zon
Week 35woensdag23-8-2017--46Witte Wereldoverbrugger7Gele Zon
Week 35donderdag24-8-2017--47Blauwe Hand8Gele Zon
Week 35vrijdag25-8-2017--48Gele Ster9Gele Zon
Week 35zaterdag26-8-2017--49Rode Maan10Gele Zon
Week 35zondag27-8-2017Poortdag50Witte Hond11Gele Zon
Week 36maandag28-8-2017Poortdag51Blauwe Aap12Gele Zon
Week 36dinsdag29-8-2017--52Gele Mens13Gele Zon
Week 36woensdag30-8-2017--53Rode Hemelwandelaar1Rode Hemelwandelaar
Week 36donderdag31-8-2017--54Witte Tovenaar2Rode Hemelwandelaar
Week 36vrijdag1-9-2017--55Blauwe Adelaar3Rode Hemelwandelaar
Week 36zaterdag2-9-2017--56Gele Krijger4Rode Hemelwandelaar
Week 36zondag3-9-2017--57Rode Aarde5Rode Hemelwandelaar
Week 37maandag4-9-2017Poortdag58Witte Spiegel6Rode Hemelwandelaar
Week 37dinsdag5-9-2017--59Blauwe Storm7Rode Hemelwandelaar
Week 37woensdag6-9-2017--60Gele Zon8Rode Hemelwandelaar
Week 37donderdag7-9-2017--61Rode Draak9Rode Hemelwandelaar
Week 37vrijdag8-9-2017--62Witte Wind10Rode Hemelwandelaar
Week 37zaterdag9-9-2017--63Blauwe Nacht11Rode Hemelwandelaar
Week 37zondag10-9-2017Poortdag64Geel Zaad12Rode Hemelwandelaar
Week 38maandag11-9-2017--65Rode Slang13Rode Hemelwandelaar
Week 38dinsdag12-9-2017--66Witte Wereldoverbrugger1Witte Wereldoverbrugger
Week 38woensdag13-9-2017--67Blauwe Hand2Witte Wereldoverbrugger
Week 38donderdag14-9-2017--68Gele Ster3Witte Wereldoverbrugger
Week 38vrijdag15-9-2017Poortdag69Rode Maan4Witte Wereldoverbrugger
Week 38zaterdag16-9-2017--70Witte Hond5Witte Wereldoverbrugger
Week 38zondag17-9-2017--71Blauwe Aap6Witte Wereldoverbrugger
Week 39maandag18-9-2017Poortdag72Gele Mens7Witte Wereldoverbrugger
Week 39dinsdag19-9-2017--73Rode Hemelwandelaar8Witte Wereldoverbrugger
Week 39woensdag20-9-2017--74Witte Tovenaar9Witte Wereldoverbrugger
Week 39donderdag21-9-2017--75Blauwe Adelaar10Witte Wereldoverbrugger
Week 39vrijdag22-9-2017--76Gele Krijger11Witte Wereldoverbrugger
Week 39zaterdag23-9-2017Poortdag77Rode Aarde12Witte Wereldoverbrugger
Week 39zondag24-9-2017--78Witte Spiegel13Witte Wereldoverbrugger
Week 40maandag25-9-2017--79Blauwe Storm1Blauwe Storm
Week 40dinsdag26-9-2017--80Gele Zon2Blauwe Storm
Week 40woensdag27-9-2017--81Rode Draak3Blauwe Storm
Week 40donderdag28-9-2017--82Witte Wind4Blauwe Storm
Week 40vrijdag29-9-2017--83Blauwe Nacht5Blauwe Storm
Week 40zaterdag30-9-2017--84Geel Zaad6Blauwe Storm
Week 40zondag1-10-2017Poortdag85Rode Slang7Blauwe Storm
Week 41maandag2-10-2017--86Witte Wereldoverbrugger8Blauwe Storm
Week 41dinsdag3-10-2017--87Blauwe Hand9Blauwe Storm
Week 41woensdag4-10-2017Poortdag88Gele Ster10Blauwe Storm
Week 41donderdag5-10-2017--89Rode Maan11Blauwe Storm
Week 41vrijdag6-10-2017--90Witte Hond12Blauwe Storm
Week 41zaterdag7-10-2017--91Blauwe Aap13Blauwe Storm
Week 41zondag8-10-2017--92Gele Mens1Gele Mens
Week 42maandag9-10-2017Poortdag93Rode Hemelwandelaar2Gele Mens
Week 42dinsdag10-10-2017--94Witte Tovenaar3Gele Mens
Week 42woensdag11-10-2017--95Blauwe Adelaar4Gele Mens
Week 42donderdag12-10-2017Poortdag96Gele Krijger5Gele Mens
Week 42vrijdag13-10-2017--97Rode Aarde6Gele Mens
Week 42zaterdag14-10-2017--98Witte Spiegel7Gele Mens
Week 42zondag15-10-2017--99Blauwe Storm8Gele Mens
Week 43maandag16-10-2017--100Gele Zon9Gele Mens
Week 43dinsdag17-10-2017--101Rode Draak10Gele Mens
Week 43woensdag18-10-2017--102Witte Wind11Gele Mens
Week 43donderdag19-10-2017--103Blauwe Nacht12Gele Mens
Week 43vrijdag20-10-2017--104Geel Zaad13Gele Mens
Week 43zaterdag21-10-2017--105Rode Slang1Rode Slang
Week 43zondag22-10-2017Poortdag106Witte Wereldoverbrugger2Rode Slang
Week 44maandag23-10-2017Poortdag107Blauwe Hand3Rode Slang
Week 44dinsdag24-10-2017Poortdag108Gele Ster4Rode Slang
Week 44woensdag25-10-2017Poortdag109Rode Maan5Rode Slang
Week 44donderdag26-10-2017Poortdag110Witte Hond6Rode Slang
Week 44vrijdag27-10-2017Poortdag111Blauwe Aap7Rode Slang
Week 44zaterdag28-10-2017Poortdag112Gele Mens8Rode Slang
Week 44zondag29-10-2017Poortdag113Rode Hemelwandelaar9Rode Slang
Week 45maandag30-10-2017Poortdag114Witte Tovenaar10Rode Slang
Week 45dinsdag31-10-2017Poortdag115Blauwe Adelaar11Rode Slang
Week 45woensdag1-11-2017--116Gele Krijger12Rode Slang
Week 45donderdag2-11-2017--117Rode Aarde13Rode Slang
Week 45vrijdag3-11-2017--118Witte Spiegel1Witte Spiegel
Week 45zaterdag4-11-2017--119Blauwe Storm2Witte Spiegel
Week 45zondag5-11-2017--120Gele Zon3Witte Spiegel
Week 46maandag6-11-2017Kerndag121Rode Draak4Witte Spiegel
Week 46dinsdag7-11-2017Kerndag122Witte Wind5Witte Spiegel
Week 46woensdag8-11-2017Kerndag123Blauwe Nacht6Witte Spiegel
Week 46donderdag9-11-2017Kerndag124Geel Zaad7Witte Spiegel
Week 46vrijdag10-11-2017Kerndag125Rode Slang8Witte Spiegel
Week 46zaterdag11-11-2017Kerndag126Witte Wereldoverbrugger9Witte Spiegel
Week 46zondag12-11-2017Kerndag127Blauwe Hand10Witte Spiegel
Week 47maandag13-11-2017Kerndag128Gele Ster11Witte Spiegel
Week 47dinsdag14-11-2017Kerndag129Rode Maan12Witte Spiegel
Week 47woensdag15-11-2017Kerndag130Witte Hond13Witte Spiegel
Week 47donderdag16-11-2017Kerndag131Blauwe Aap1Blauwe Aap
Week 47vrijdag17-11-2017Kerndag132Gele Mens2Blauwe Aap
Week 47zaterdag18-11-2017Kerndag133Rode Hemelwandelaar3Blauwe Aap
Week 47zondag19-11-2017Kerndag134Witte Tovenaar4Blauwe Aap
Week 48maandag20-11-2017Kerndag135Blauwe Adelaar5Blauwe Aap
Week 48dinsdag21-11-2017Kerndag136Gele Krijger6Blauwe Aap
Week 48woensdag22-11-2017Kerndag137Rode Aarde7Blauwe Aap
Week 48donderdag23-11-2017Kerndag138Witte Spiegel8Blauwe Aap
Week 48vrijdag24-11-2017Kerndag139Blauwe Storm9Blauwe Aap
Week 48zaterdag25-11-2017Kerndag140Gele Zon10Blauwe Aap
Week 48zondag26-11-2017--141Rode Draak11Blauwe Aap
Week 49maandag27-11-2017--142Witte Wind12Blauwe Aap
Week 49dinsdag28-11-2017--143Blauwe Nacht13Blauwe Aap
Week 49woensdag29-11-2017--144Geel Zaad1Geel Zaad
Week 49donderdag30-11-2017--145Rode Slang2Geel Zaad
Week 49vrijdag1-12-2017Poortdag146Witte Wereldoverbrugger3Geel Zaad
Week 49zaterdag2-12-2017Poortdag147Blauwe Hand4Geel Zaad
Week 49zondag3-12-2017Poortdag148Gele Ster5Geel Zaad
Week 50maandag4-12-2017Poortdag149Rode Maan6Geel Zaad
Week 50dinsdag5-12-2017Poortdag150Witte Hond7Geel Zaad
Week 50woensdag6-12-2017Poortdag151Blauwe Aap8Geel Zaad
Week 50donderdag7-12-2017Poortdag152Gele Mens9Geel Zaad
Week 50vrijdag8-12-2017Poortdag153Rode Hemelwandelaar10Geel Zaad
Week 50zaterdag9-12-2017Poortdag154Witte Tovenaar11Geel Zaad
Week 50zondag10-12-2017Poortdag155Blauwe Adelaar12Geel Zaad
Week 51maandag11-12-2017--156Gele Krijger13Geel Zaad
Week 51dinsdag12-12-2017--157Rode Aarde1Rode Aarde
Week 51woensdag13-12-2017--158Witte Spiegel2Rode Aarde
Week 51donderdag14-12-2017--159Blauwe Storm3Rode Aarde
Week 51vrijdag15-12-2017--160Gele Zon4Rode Aarde
Week 51zaterdag16-12-2017--161Rode Draak5Rode Aarde
Week 51zondag17-12-2017--162Witte Wind6Rode Aarde
Week 52maandag18-12-2017--163Blauwe Nacht7Rode Aarde
Week 52dinsdag19-12-2017--164Geel Zaad8Rode Aarde
Week 52woensdag20-12-2017Poortdag165Rode Slang9Rode Aarde
Week 52donderdag21-12-2017--166Witte Wereldoverbrugger10Rode Aarde
Week 52vrijdag22-12-2017--167Blauwe Hand11Rode Aarde
Week 52zaterdag23-12-2017Poortdag168Gele Ster12Rode Aarde
Week 52zondag24-12-2017--169Rode Maan13Rode Aarde
Week 53maandag25-12-2017--170Witte Hond1Witte Hond
Week 53dinsdag26-12-2017--171Blauwe Aap2Witte Hond
Week 53woensdag27-12-2017--172Gele Mens3Witte Hond
Week 53donderdag28-12-2017Poortdag173Rode Hemelwandelaar4Witte Hond
Week 53vrijdag29-12-2017--174Witte Tovenaar5Witte Hond
Week 53zaterdag30-12-2017--175Blauwe Adelaar6Witte Hond
Week 53zondag31-12-2017Poortdag176Gele Krijger7Witte Hond
maandag1-1-2018--177Rode Aarde8Witte Hond