TZOLKINKALENDER - DREAMSPELL

Dreamspell telling
Alle kalenders
TimeTools 2113 met het 21e zegel: Flora
Inhoudsopgave Rondom de Zegels
Vandaag voor mij
Blauwe Storm als Zegel
Gele Zon als Zegel

Portaaldagen

Hoe stellen we ons een Portaaldag voor?

Alles wordt bepaald door de beweging van energie: toekomst, verleden en heden.

Een Portaaldag verwijst naar de doorgang van die energie. Een dag in de tijd: tijd is dat wat tussen het geboren worden en sterven is.

Energie heeft 3 polen: een positieve een negatieve en een tussenpool. Dit is de basis waarop leven zich vormt: de Melkwegstelsels, de sterren, de werelden en de verschillende soorten levens. Alles wat uit de Bron komt (het Goddelijke of het Universele) leeft, de sterren en planeten zijn levende wezens.

Met een zandloper als metafoor, stellen we ons de toekomst en verleden voor. De doorgang of Portaaldag is het moment dat de punt van de bovenste driehoek de punt van de onderste driehoek nadert.

de toekomst:
Het bovenste deel van de driehoek komt overeen met het niet concrete (vormloze) niveau van de toekomst: het ongemanifesteerde (nul)

het verleden:
Het onderste deel van de driehoek komt overeen met het concrete niveau (gevormde), dat wat zich al gemanifesteerd heeft (één)

Als we de toekomst met nul aanduiden (het onbekende) dan is het verleden (één). Stellen we ons de tijd voor als een zandloper, dan valt het korreltje zand dat boven is van de toekomst in het verleden.

Het ogenblik van de doorgang is het heden: het nu.

In het nu worden toekomst en verleden weerspiegeld. Alles wat is, gebeurt in het moment van de doorgang van het zandkorreltje. Alles wat uit de Bron komt heeft bewustzijn.

Door de draaiing van planeten in het universum zijn we op bepaalde dagen in het jaar dichter bij de Bron dan op andere dagen, waardoor we ons meer bewust kunnen zijn van wat is. In de Maya Kalender zijn die dagen aangegeven als GAP dagen (zwarte hokjes).

Twee keer per jaar bevinden we ons in de Middenkolom van de Tzolkinkalender. De dagen in deze middenkolom worden Centrumdagen of kerndagen genoemd, zichtbaar door 20 felgekleurde zegelhokjes.

Bron: Onbekend.