Pagina onder constructie!
 

Tijdelijk link: Plus 40 (Klopt!)

De Gregoriaanse kalender bestaat sinds 1582 en is genoemd naar Paus Gregorius XIII (Inderdaad: de 13e!).
Elk jaar telt 365 dagen en als er een schrikkeldag is 366.

Vóór deze kalender gebruikten we - vanaf 43 voor Christus - de Juliaanse kalender, die is genoemd naar Julius Ceasar.

Beid

e kalenders maken gebruik van de Christelijke jaartelling. Het verschil zit in de systematiek voor de schrikkeljaren.

In plaats van 12 maanden, telt deze kalender 13 manen. Een maand telt 28, 29, 30 of 31 dagen; een maan steeds 28 dagen met daarin steeds 4 weken van 7 dagen.

Even rekenen:
13 x 28 = 364 dagen.

En het kalenderjaar telt  365 dagen? De ontbrekende dag is de 'Dag buiten de Tijd'. Deze dag ligt tussen het einde en het begin van ieder 13 MANEN JAAR en is altijd op 25 juli. Op 26 juli begint steeds een nieuw 13 manen jaar.

De Maya's hebben veel kalenders gemaakt. Je kunt daarom eigenlijk niet spreken over 'de maya-kalender'. Veelal wordt met 'de maya-kalender' echter gedoeld op de Tzolkinkalender van de Maya's.

Op deze Tzolkinkalender staan 13 x 20 zegels of 20 x 13 tonen, oftewel 260 Kingetallen. Op schrikkeldagen loopt deze kalender gewoon door.

Deze kalender wordt oook wel aangeduid als de kalender met de Klassieke of de Quiché telling .

Andere Mayakalenders zijn de Haab en de Lange telling .

>> Meer over de Maya's.

Met als vertrekpunt de tzolkinkalender van de Maya's creëerde José Arguëlles in 1994 de Dreamspell kalender . Deze kalender wordt ook wel de Tzolkinkalender in de dreamspell tellling genoemd. De kalender heeft dezelfde zegels en tonen als de Tzolkinkalender van de Maya's, maar kent geen schrikkeldagen. Daarom lopen de Mayakalender en de Tzolkinkalender in de Dreamspell telling niet gelijk op en is het op de mayakalender veelal een heel ander KIN-getal dan op de Dreamspell kalender.


Met het boekje 'Boodschap van een bloem' introduceerden Albert-Jan Abma en Fabiënne Abma-Orlemans van TimeTools2013, de Dreamspell telling als de Duale telling met de oude Maya namen voor de zegels (Rode Draak > Imix), maar met andere symbolen en met archetypen.

Rode Draak > Tijdzegel 1 Imix (Moeder)
Witte Wind > Tijdzegel 2 Ik (Prediker).

>> Meer informatie

Vanuit TimeTools2113 ontstond in 2016 de Triale telling . Deze telling kent geen 20 maar 21 zegels. Het 21e zegel is het zegel Flora.

De Triale telling telt 21 x 13 = 273 Kingetallen, kent ook de schrikkeldagen én de 'Dag buiten de Tijd'. De driehoekige symbolen van de Duale telling zijn nu schildjes geworden.

N O G  M E E R  K A L E N D E R S !

Mark Smulders introduceerde de Kosmische telling.

>> Driehoek 4 tellingen

In haar 'ervaringstheaters' ontdekte Elvira van Rijn van Maya Wijsheid de Nieuwe Aarde telling.

>> Driehoek 4 tellingen


Tzolkinkalender is een extra handelsnaam van

O R A V A N T E

COACHING - MAYA-WIJSHEID - EXCEL-KUNDE

Tjitse Boersma
06 - 40 89 30 42
Geleen / Den Haag | Zie ook: Lokaties

Oravante is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nr. 58428046.
IBAN: NL57 INGB 0003 3731 39 tnv T BOERSMA
BTW-nummer: NL001233395B04

e-mail: info@tzolkinkalender.nl

Tzolkinkalender vind je ook op Facebook, Linked-In en YouTube.