TZOLKINKALENDER - DREAMSPELL

Dreamspell telling
Alle kalenders
TimeTools 2113 met het 21e zegel: Flora
Inhoudsopgave Rondom de Zegels
Vandaag voor mij
Blauwe Storm als Zegel
Gele Zon als Zegel

Van DATUM naar KIN

BEREKENEN

Hoe reken je een datum om naar een KIN?

1) Zoek in de JARENTABEL bij het jaar het daarbij behorende jaargetal.
2) Zoek in de MAANDENTABEL bij de maand het daarbij behorende maandgetal.
3) Tel de gevonden getallen EN het getal van de dag bij elkaar op.
4) Trek 260 af, als het totaal groter is dan 260 (er zijn 260 KINS).
5) Zoek het gevonden KIN getal op in de Tzolkinkalender (en vind Zegel en Toon).


Voorbeeld: 4 februari 2012

1) 2012 = 112
2) februari = 31
3) dag = 4; totaal = 112 + 31 + 4 = 147
4) 147 is niet groter dan 260 (geen aftrek)
5) KIN 147 = Blauwe Hand - Toon 4

Voorbeeld: 8 augustus 2012

1) 2012 = 112
2) augustus = 212
3) dag = 8; totaal = 112 + 212 + 8 = 332
4) 332 minus 260 = 72
5) KIN 72 = Gele Mens - Toon 7

Voorbeeld: 25 juli 1958

1) 1958 = 162
2) juli = 181
3) dag = 25; totaal = 162 + 181 + 25 = 368
4) 368 minus 260 = 108
5) KIN 108 = Gele Ster - Toon 4


JARENTABEL

De tabel bevat de jaren 1876 tot en met 2031 met in de meest rechtse kolom het jaargetal. Hieronder een fragment van de tabel.

2010

162

2011

7

2012

112

2013

217


Achtergrond: Het jaargetal is steeds de laatste KIN van het jaar ervoor. Op 1 januari 2012 was het KIN 113 (=Rode Hemelwandelaar - Toon 9). Eén dag daarvoor (op 31 december 2011) was het KIN 112 (Gele Mens - Toon 8). Bij het optellen wordt ook het getal van de dag meegenomen. In de tabel staat daarom bij het jaar 2012: 112. De KIN van een dag is dezelfde KIN als 52 jaren daarvoor. Er zijn dan 52 x 365 dagen verlopen = 18.980 dagen. Deel je dit aantal dagen door 260 dan zijn er die 52 jaren dus 18.980 / 260 = 73 Tzolkin-cycli (van KIN 1 tot en met 260) geweest.

[1 januari 2012 = 112 + 0 + 1 = 113]
[31 december 2011 = 7 + 74 (dit is het getal van de maand december, zie onder) + 31 = 112].

MAANDENTABEL

De tabel bevat de maanden januari tot en met december met daarachter het maandgetal. Hieronder een fragment van de tabel.

januari

0

februari

31

maart

59

april

90

mei

120


Achtergrond: Het maandgetal is steeds het aantal dagen dat in de voorgaande maanden van het jaar is verstreken. Hierbij wordt voor februari steeds met 28 dagen gerekend (de KIN op schrikkeldag 29 februari is gelijk aan de KIN van 28 februari). In februari is er één maand (januari) verstreken. Die maand telde 31 dagen. In april zijn er drie maanden verstreken met in totaal 90 dagen (31 van januari + 28 van februari + 31 van maart).Jarentabel

Jaar

Getal

  

1876

1928

1980

132

1877

1929

1981

237

1878

1930

1982

82

1879

1931

1983

187

1880

1932

1984

32

1881

1933

1985

137

1882

1934

1986

242

1883

1935

1987

87

1884

1936

1988

192

1885

1937

1989

37

1886

1938

1990

142

1887

1939

1991

247

1888

1940

1992

92

1889

1941

1993

197

1890

1942

1994

42

1891

1943

1995

147

1892

1944

1996

252

1893

1945

1997

97

1894

1946

1998

202

1895

1947

1999

47

1896

1948

2000

152

1897

1949

2001

257

1898

1950

2002

102

1899

1951

2003

207

1900

1952

2004

52

1901

1953

2005

157

1902

1954

2006

2

1903

1955

2007

107

1904

1956

2008

212

1905

1957

2009

57

1906

1958

2010

162

1907

1959

2011

7

1908

1960

2012

112

1909

1961

2013

217

1910

1962

2014

62

1911

1963

2015

167

1912

1964

2016

12

1913

1965

2017

117

1914

1966

2018

222

1915

1967

2019

67

1916

1968

2020

172

1917

1969

2021

17

1918

1970

2022

122

1919

1971

2023

227

1920

1972

2024

72

1921

1973

2025

177

1922

1974

2026

22

1923

1975

2027

127

1924

1976

2028

232

1925

1977

2029

77

1926

1978

2030

182

1927

1979

2031

27

Maand

Getal

januari

0

februari

31

maart

59

april

90

mei

120

juni

151

juli

181

augustus

212

september

243

oktober

13

november

44

december

74