Golven

Een Golf is een reeks van 13 Zegels op de Tonen 1 tot en met 13. Op Toon 1 staat het zegel met de naam en het Thema van de Golf.

Op Toon 13 staat het zegel voor het Doel van de Golf.


Vier achtereenvolgende Golven vormen een Kasteel. Er zijn dus vijf Kastelen.