T Z O L K I N K A L E N D E R . N L  /  T Z O L K I N B A S E  [ D R E A M S P E L L ]

DREAMSPELL TELLING

Week Weekdag Datum Dag KIN Znr Zegel Toon Gnr Golf
Week 1 maandag 1-1-2018 -- 223 3 Blauwe Nacht 2 18 Witte Wind
Week 1 dinsdag 2-1-2018 -- 224 4 Geel Zaad 3 18 Witte Wind
Week 1 woensdag 3-1-2018 -- 225 5 Rode Slang 4 18 Witte Wind
Week 1 donderdag 4-1-2018 -- 226 6 Witte Wereldoverbrugger 5 18 Witte Wind
Week 1 vrijdag 5-1-2018 -- 227 7 Blauwe Hand 6 18 Witte Wind
Week 1 zaterdag 6-1-2018 -- 228 8 Gele Ster 7 18 Witte Wind
Week 1 zondag 7-1-2018 -- 229 9 Rode Maan 8 18 Witte Wind
Week 2 maandag 8-1-2018 -- 230 10 Witte Hond 9 18 Witte Wind
Week 2 dinsdag 9-1-2018 -- 231 11 Blauwe Aap 10 18 Witte Wind
Week 2 woensdag 10-1-2018 -- 232 12 Gele Mens 11 18 Witte Wind
Week 2 donderdag 11-1-2018 -- 233 13 Rode Hemelwandelaar 12 18 Witte Wind
Week 2 vrijdag 12-1-2018 -- 234 14 Witte Tovenaar 13 18 Witte Wind
Week 2 zaterdag 13-1-2018 -- 235 15 Blauwe Adelaar 1 19 Blauwe Adelaar
Week 2 zondag 14-1-2018 -- 236 16 Gele Krijger 2 19 Blauwe Adelaar
Week 3 maandag 15-1-2018 -- 237 17 Rode Aarde 3 19 Blauwe Adelaar
Week 3 dinsdag 16-1-2018 -- 238 18 Witte Spiegel 4 19 Blauwe Adelaar
Week 3 woensdag 17-1-2018 Poortdag 239 19 Blauwe Storm 5 19 Blauwe Adelaar
Week 3 donderdag 18-1-2018 -- 240 20 Gele Zon 6 19 Blauwe Adelaar
Week 3 vrijdag 19-1-2018 Poortdag 241 1 Rode Draak 7 19 Blauwe Adelaar
Week 3 zaterdag 20-1-2018 -- 242 2 Witte Wind 8 19 Blauwe Adelaar
Week 3 zondag 21-1-2018 -- 243 3 Blauwe Nacht 9 19 Blauwe Adelaar
Week 4 maandag 22-1-2018 -- 244 4 Geel Zaad 10 19 Blauwe Adelaar
Week 4 dinsdag 23-1-2018 -- 245 5 Rode Slang 11 19 Blauwe Adelaar
Week 4 woensdag 24-1-2018 -- 246 6 Witte Wereldoverbrugger 12 19 Blauwe Adelaar
Week 4 donderdag 25-1-2018 -- 247 7 Blauwe Hand 13 19 Blauwe Adelaar
Week 4 vrijdag 26-1-2018 -- 248 8 Gele Ster 1 20 Gele Ster
Week 4 zaterdag 27-1-2018 -- 249 9 Rode Maan 2 20 Gele Ster
Week 4 zondag 28-1-2018 -- 250 10 Witte Hond 3 20 Gele Ster
Week 5 maandag 29-1-2018 -- 251 11 Blauwe Aap 4 20 Gele Ster
Week 5 dinsdag 30-1-2018 -- 252 12 Gele Mens 5 20 Gele Ster
Week 5 woensdag 31-1-2018 -- 253 13 Rode Hemelwandelaar 6 20 Gele Ster
Week 5 donderdag 1-2-2018 -- 254 14 Witte Tovenaar 7 20 Gele Ster
Week 5 vrijdag 2-2-2018 -- 255 15 Blauwe Adelaar 8 20 Gele Ster
Week 5 zaterdag 3-2-2018 -- 256 16 Gele Krijger 9 20 Gele Ster
Week 5 zondag 4-2-2018 -- 257 17 Rode Aarde 10 20 Gele Ster
Week 6 maandag 5-2-2018 -- 258 18 Witte Spiegel 11 20 Gele Ster
Week 6 dinsdag 6-2-2018 -- 259 19 Blauwe Storm 12 20 Gele Ster
Week 6 woensdag 7-2-2018 Poortdag 260 20 Gele Zon 13 20 Gele Ster
Week 6 donderdag 8-2-2018 Poortdag 1 1 Rode Draak 1 1 Rode Draak
Week 6 vrijdag 9-2-2018 -- 2 2 Witte Wind 2 1 Rode Draak
Week 6 zaterdag 10-2-2018 -- 3 3 Blauwe Nacht 3 1 Rode Draak
Week 6 zondag 11-2-2018 -- 4 4 Geel Zaad 4 1 Rode Draak
Week 7 maandag 12-2-2018 -- 5 5 Rode Slang 5 1 Rode Draak
Week 7 dinsdag 13-2-2018 -- 6 6 Witte Wereldoverbrugger 6 1 Rode Draak
Week 7 woensdag 14-2-2018 -- 7 7 Blauwe Hand 7 1 Rode Draak
Week 7 donderdag 15-2-2018 -- 8 8 Gele Ster 8 1 Rode Draak
Week 7 vrijdag 16-2-2018 -- 9 9 Rode Maan 9 1 Rode Draak
Week 7 zaterdag 17-2-2018 -- 10 10 Witte Hond 10 1 Rode Draak
Week 7 zondag 18-2-2018 -- 11 11 Blauwe Aap 11 1 Rode Draak
Week 8 maandag 19-2-2018 -- 12 12 Gele Mens 12 1 Rode Draak
Week 8 dinsdag 20-2-2018 -- 13 13 Rode Hemelwandelaar 13 1 Rode Draak
Week 8 woensdag 21-2-2018 -- 14 14 Witte Tovenaar 1 2 Witte Tovenaar
Week 8 donderdag 22-2-2018 -- 15 15 Blauwe Adelaar 2 2 Witte Tovenaar
Week 8 vrijdag 23-2-2018 -- 16 16 Gele Krijger 3 2 Witte Tovenaar
Week 8 zaterdag 24-2-2018 -- 17 17 Rode Aarde 4 2 Witte Tovenaar
Week 8 zondag 25-2-2018 -- 18 18 Witte Spiegel 5 2 Witte Tovenaar
Week 9 maandag 26-2-2018 -- 19 19 Blauwe Storm 6 2 Witte Tovenaar
Week 9 dinsdag 27-2-2018 Poortdag 20 20 Gele Zon 7 2 Witte Tovenaar
Week 9 woensdag 28-2-2018 -- 21 1 Rode Draak 8 2 Witte Tovenaar
Week 9 donderdag 1-3-2018 Poortdag 22 2 Witte Wind 9 2 Witte Tovenaar
Week 9 vrijdag 2-3-2018 -- 23 3 Blauwe Nacht 10 2 Witte Tovenaar
Week 9 zaterdag 3-3-2018 -- 24 4 Geel Zaad 11 2 Witte Tovenaar
Week 9 zondag 4-3-2018 -- 25 5 Rode Slang 12 2 Witte Tovenaar
Week 10 maandag 5-3-2018 -- 26 6 Witte Wereldoverbrugger 13 2 Witte Tovenaar
Week 10 dinsdag 6-3-2018 -- 27 7 Blauwe Hand 1 3 Blauwe Hand
Week 10 woensdag 7-3-2018 -- 28 8 Gele Ster 2 3 Blauwe Hand
Week 10 donderdag 8-3-2018 -- 29 9 Rode Maan 3 3 Blauwe Hand
Week 10 vrijdag 9-3-2018 -- 30 10 Witte Hond 4 3 Blauwe Hand
Week 10 zaterdag 10-3-2018 -- 31 11 Blauwe Aap 5 3 Blauwe Hand
Week 10 zondag 11-3-2018 -- 32 12 Gele Mens 6 3 Blauwe Hand
Week 11 maandag 12-3-2018 -- 33 13 Rode Hemelwandelaar 7 3 Blauwe Hand
Week 11 dinsdag 13-3-2018 -- 34 14 Witte Tovenaar 8 3 Blauwe Hand
Week 11 woensdag 14-3-2018 -- 35 15 Blauwe Adelaar 9 3 Blauwe Hand
Week 11 donderdag 15-3-2018 -- 36 16 Gele Krijger 10 3 Blauwe Hand
Week 11 vrijdag 16-3-2018 -- 37 17 Rode Aarde 11 3 Blauwe Hand
Week 11 zaterdag 17-3-2018 -- 38 18 Witte Spiegel 12 3 Blauwe Hand
Week 11 zondag 18-3-2018 Poortdag 39 19 Blauwe Storm 13 3 Blauwe Hand
Week 12 maandag 19-3-2018 -- 40 20 Gele Zon 1 4 Gele Zon
Week 12 dinsdag 20-3-2018 -- 41 1 Rode Draak 2 4 Gele Zon
Week 12 woensdag 21-3-2018 -- 42 2 Witte Wind 3 4 Gele Zon
Week 12 donderdag 22-3-2018 Poortdag 43 3 Blauwe Nacht 4 4 Gele Zon
Week 12 vrijdag 23-3-2018 -- 44 4 Geel Zaad 5 4 Gele Zon
Week 12 zaterdag 24-3-2018 -- 45 5 Rode Slang 6 4 Gele Zon
Week 12 zondag 25-3-2018 -- 46 6 Witte Wereldoverbrugger 7 4 Gele Zon
Week 13 maandag 26-3-2018 -- 47 7 Blauwe Hand 8 4 Gele Zon
Week 13 dinsdag 27-3-2018 -- 48 8 Gele Ster 9 4 Gele Zon
Week 13 woensdag 28-3-2018 -- 49 9 Rode Maan 10 4 Gele Zon
Week 13 donderdag 29-3-2018 Poortdag 50 10 Witte Hond 11 4 Gele Zon
Week 13 vrijdag 30-3-2018 Poortdag 51 11 Blauwe Aap 12 4 Gele Zon
Week 13 zaterdag 31-3-2018 -- 52 12 Gele Mens 13 4 Gele Zon
Week 13 zondag 1-4-2018 -- 53 13 Rode Hemelwandelaar 1 5 Rode Hemelwandelaar
Week 14 maandag 2-4-2018 -- 54 14 Witte Tovenaar 2 5 Rode Hemelwandelaar
Week 14 dinsdag 3-4-2018 -- 55 15 Blauwe Adelaar 3 5 Rode Hemelwandelaar
Week 14 woensdag 4-4-2018 -- 56 16 Gele Krijger 4 5 Rode Hemelwandelaar
Week 14 donderdag 5-4-2018 -- 57 17 Rode Aarde 5 5 Rode Hemelwandelaar
Week 14 vrijdag 6-4-2018 Poortdag 58 18 Witte Spiegel 6 5 Rode Hemelwandelaar
Week 14 zaterdag 7-4-2018 -- 59 19 Blauwe Storm 7 5 Rode Hemelwandelaar
Week 14 zondag 8-4-2018 -- 60 20 Gele Zon 8 5 Rode Hemelwandelaar
Week 15 maandag 9-4-2018 -- 61 1 Rode Draak 9 5 Rode Hemelwandelaar
Week 15 dinsdag 10-4-2018 -- 62 2 Witte Wind 10 5 Rode Hemelwandelaar
Week 15 woensdag 11-4-2018 -- 63 3 Blauwe Nacht 11 5 Rode Hemelwandelaar
Week 15 donderdag 12-4-2018 Poortdag 64 4 Geel Zaad 12 5 Rode Hemelwandelaar
Week 15 vrijdag 13-4-2018 -- 65 5 Rode Slang 13 5 Rode Hemelwandelaar
Week 15 zaterdag 14-4-2018 -- 66 6 Witte Wereldoverbrugger 1 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 15 zondag 15-4-2018 -- 67 7 Blauwe Hand 2 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 16 maandag 16-4-2018 -- 68 8 Gele Ster 3 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 16 dinsdag 17-4-2018 Poortdag 69 9 Rode Maan 4 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 16 woensdag 18-4-2018 -- 70 10 Witte Hond 5 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 16 donderdag 19-4-2018 -- 71 11 Blauwe Aap 6 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 16 vrijdag 20-4-2018 Poortdag 72 12 Gele Mens 7 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 16 zaterdag 21-4-2018 -- 73 13 Rode Hemelwandelaar 8 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 16 zondag 22-4-2018 -- 74 14 Witte Tovenaar 9 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 17 maandag 23-4-2018 -- 75 15 Blauwe Adelaar 10 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 17 dinsdag 24-4-2018 -- 76 16 Gele Krijger 11 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 17 woensdag 25-4-2018 Poortdag 77 17 Rode Aarde 12 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 17 donderdag 26-4-2018 -- 78 18 Witte Spiegel 13 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 17 vrijdag 27-4-2018 -- 79 19 Blauwe Storm 1 7 Blauwe Storm
Week 17 zaterdag 28-4-2018 -- 80 20 Gele Zon 2 7 Blauwe Storm
Week 17 zondag 29-4-2018 -- 81 1 Rode Draak 3 7 Blauwe Storm
Week 18 maandag 30-4-2018 -- 82 2 Witte Wind 4 7 Blauwe Storm
Week 18 dinsdag 1-5-2018 -- 83 3 Blauwe Nacht 5 7 Blauwe Storm
Week 18 woensdag 2-5-2018 -- 84 4 Geel Zaad 6 7 Blauwe Storm
Week 18 donderdag 3-5-2018 Poortdag 85 5 Rode Slang 7 7 Blauwe Storm
Week 18 vrijdag 4-5-2018 -- 86 6 Witte Wereldoverbrugger 8 7 Blauwe Storm
Week 18 zaterdag 5-5-2018 -- 87 7 Blauwe Hand 9 7 Blauwe Storm
Week 18 zondag 6-5-2018 Poortdag 88 8 Gele Ster 10 7 Blauwe Storm
Week 19 maandag 7-5-2018 -- 89 9 Rode Maan 11 7 Blauwe Storm
Week 19 dinsdag 8-5-2018 -- 90 10 Witte Hond 12 7 Blauwe Storm
Week 19 woensdag 9-5-2018 -- 91 11 Blauwe Aap 13 7 Blauwe Storm
Week 19 donderdag 10-5-2018 -- 92 12 Gele Mens 1 8 Gele Mens
Week 19 vrijdag 11-5-2018 Poortdag 93 13 Rode Hemelwandelaar 2 8 Gele Mens
Week 19 zaterdag 12-5-2018 -- 94 14 Witte Tovenaar 3 8 Gele Mens
Week 19 zondag 13-5-2018 -- 95 15 Blauwe Adelaar 4 8 Gele Mens
Week 20 maandag 14-5-2018 Poortdag 96 16 Gele Krijger 5 8 Gele Mens
Week 20 dinsdag 15-5-2018 -- 97 17 Rode Aarde 6 8 Gele Mens
Week 20 woensdag 16-5-2018 -- 98 18 Witte Spiegel 7 8 Gele Mens
Week 20 donderdag 17-5-2018 -- 99 19 Blauwe Storm 8 8 Gele Mens
Week 20 vrijdag 18-5-2018 -- 100 20 Gele Zon 9 8 Gele Mens
Week 20 zaterdag 19-5-2018 -- 101 1 Rode Draak 10 8 Gele Mens
Week 20 zondag 20-5-2018 -- 102 2 Witte Wind 11 8 Gele Mens
Week 21 maandag 21-5-2018 -- 103 3 Blauwe Nacht 12 8 Gele Mens
Week 21 dinsdag 22-5-2018 -- 104 4 Geel Zaad 13 8 Gele Mens
Week 21 woensdag 23-5-2018 -- 105 5 Rode Slang 1 9 Rode Slang
Week 21 donderdag 24-5-2018 Poortdag 106 6 Witte Wereldoverbrugger 2 9 Rode Slang
Week 21 vrijdag 25-5-2018 Poortdag 107 7 Blauwe Hand 3 9 Rode Slang
Week 21 zaterdag 26-5-2018 Poortdag 108 8 Gele Ster 4 9 Rode Slang
Week 21 zondag 27-5-2018 Poortdag 109 9 Rode Maan 5 9 Rode Slang
Week 22 maandag 28-5-2018 Poortdag 110 10 Witte Hond 6 9 Rode Slang
Week 22 dinsdag 29-5-2018 Poortdag 111 11 Blauwe Aap 7 9 Rode Slang
Week 22 woensdag 30-5-2018 Poortdag 112 12 Gele Mens 8 9 Rode Slang
Week 22 donderdag 31-5-2018 Poortdag 113 13 Rode Hemelwandelaar 9 9 Rode Slang
Week 22 vrijdag 1-6-2018 Poortdag 114 14 Witte Tovenaar 10 9 Rode Slang
Week 22 zaterdag 2-6-2018 Poortdag 115 15 Blauwe Adelaar 11 9 Rode Slang
Week 22 zondag 3-6-2018 -- 116 16 Gele Krijger 12 9 Rode Slang
Week 23 maandag 4-6-2018 -- 117 17 Rode Aarde 13 9 Rode Slang
Week 23 dinsdag 5-6-2018 -- 118 18 Witte Spiegel 1 10 Witte Spiegel
Week 23 woensdag 6-6-2018 -- 119 19 Blauwe Storm 2 10 Witte Spiegel
Week 23 donderdag 7-6-2018 -- 120 20 Gele Zon 3 10 Witte Spiegel
Week 23 vrijdag 8-6-2018 Kerndag 121 1 Rode Draak 4 10 Witte Spiegel
Week 23 zaterdag 9-6-2018 Kerndag 122 2 Witte Wind 5 10 Witte Spiegel
Week 23 zondag 10-6-2018 Kerndag 123 3 Blauwe Nacht 6 10 Witte Spiegel
Week 24 maandag 11-6-2018 Kerndag 124 4 Geel Zaad 7 10 Witte Spiegel
Week 24 dinsdag 12-6-2018 Kerndag 125 5 Rode Slang 8 10 Witte Spiegel
Week 24 woensdag 13-6-2018 Kerndag 126 6 Witte Wereldoverbrugger 9 10 Witte Spiegel
Week 24 donderdag 14-6-2018 Kerndag 127 7 Blauwe Hand 10 10 Witte Spiegel
Week 24 vrijdag 15-6-2018 Kerndag 128 8 Gele Ster 11 10 Witte Spiegel
Week 24 zaterdag 16-6-2018 Kerndag 129 9 Rode Maan 12 10 Witte Spiegel
Week 24 zondag 17-6-2018 Kerndag 130 10 Witte Hond 13 10 Witte Spiegel
Week 25 maandag 18-6-2018 Kerndag 131 11 Blauwe Aap 1 11 Blauwe Aap
Week 25 dinsdag 19-6-2018 Kerndag 132 12 Gele Mens 2 11 Blauwe Aap
Week 25 woensdag 20-6-2018 Kerndag 133 13 Rode Hemelwandelaar 3 11 Blauwe Aap
Week 25 donderdag 21-6-2018 Kerndag 134 14 Witte Tovenaar 4 11 Blauwe Aap
Week 25 vrijdag 22-6-2018 Kerndag 135 15 Blauwe Adelaar 5 11 Blauwe Aap
Week 25 zaterdag 23-6-2018 Kerndag 136 16 Gele Krijger 6 11 Blauwe Aap
Week 25 zondag 24-6-2018 Kerndag 137 17 Rode Aarde 7 11 Blauwe Aap
Week 26 maandag 25-6-2018 Kerndag 138 18 Witte Spiegel 8 11 Blauwe Aap
Week 26 dinsdag 26-6-2018 Kerndag 139 19 Blauwe Storm 9 11 Blauwe Aap
Week 26 woensdag 27-6-2018 Kerndag 140 20 Gele Zon 10 11 Blauwe Aap
Week 26 donderdag 28-6-2018 -- 141 1 Rode Draak 11 11 Blauwe Aap
Week 26 vrijdag 29-6-2018 -- 142 2 Witte Wind 12 11 Blauwe Aap
Week 26 zaterdag 30-6-2018 -- 143 3 Blauwe Nacht 13 11 Blauwe Aap
Week 26 zondag 1-7-2018 -- 144 4 Geel Zaad 1 12 Geel Zaad
Week 27 maandag 2-7-2018 -- 145 5 Rode Slang 2 12 Geel Zaad
Week 27 dinsdag 3-7-2018 Poortdag 146 6 Witte Wereldoverbrugger 3 12 Geel Zaad
Week 27 woensdag 4-7-2018 Poortdag 147 7 Blauwe Hand 4 12 Geel Zaad
Week 27 donderdag 5-7-2018 Poortdag 148 8 Gele Ster 5 12 Geel Zaad
Week 27 vrijdag 6-7-2018 Poortdag 149 9 Rode Maan 6 12 Geel Zaad
Week 27 zaterdag 7-7-2018 Poortdag 150 10 Witte Hond 7 12 Geel Zaad
Week 27 zondag 8-7-2018 Poortdag 151 11 Blauwe Aap 8 12 Geel Zaad
Week 28 maandag 9-7-2018 Poortdag 152 12 Gele Mens 9 12 Geel Zaad
Week 28 dinsdag 10-7-2018 Poortdag 153 13 Rode Hemelwandelaar 10 12 Geel Zaad
Week 28 woensdag 11-7-2018 Poortdag 154 14 Witte Tovenaar 11 12 Geel Zaad
Week 28 donderdag 12-7-2018 Poortdag 155 15 Blauwe Adelaar 12 12 Geel Zaad
Week 28 vrijdag 13-7-2018 -- 156 16 Gele Krijger 13 12 Geel Zaad
Week 28 zaterdag 14-7-2018 -- 157 17 Rode Aarde 1 13 Rode Aarde
Week 28 zondag 15-7-2018 -- 158 18 Witte Spiegel 2 13 Rode Aarde
Week 29 maandag 16-7-2018 -- 159 19 Blauwe Storm 3 13 Rode Aarde
Week 29 dinsdag 17-7-2018 -- 160 20 Gele Zon 4 13 Rode Aarde
Week 29 woensdag 18-7-2018 -- 161 1 Rode Draak 5 13 Rode Aarde
Week 29 donderdag 19-7-2018 -- 162 2 Witte Wind 6 13 Rode Aarde
Week 29 vrijdag 20-7-2018 -- 163 3 Blauwe Nacht 7 13 Rode Aarde
Week 29 zaterdag 21-7-2018 -- 164 4 Geel Zaad 8 13 Rode Aarde
Week 29 zondag 22-7-2018 Poortdag 165 5 Rode Slang 9 13 Rode Aarde
Week 30 maandag 23-7-2018 -- 166 6 Witte Wereldoverbrugger 10 13 Rode Aarde
Week 30 dinsdag 24-7-2018 -- 167 7 Blauwe Hand 11 13 Rode Aarde
Week 30 woensdag 25-7-2018 Poortdag 168 8 Gele Ster 12 13 Rode Aarde
Week 30 donderdag 26-7-2018 -- 169 9 Rode Maan 13 13 Rode Aarde
Week 30 vrijdag 27-7-2018 -- 170 10 Witte Hond 1 14 Witte Hond
Week 30 zaterdag 28-7-2018 -- 171 11 Blauwe Aap 2 14 Witte Hond
Week 30 zondag 29-7-2018 -- 172 12 Gele Mens 3 14 Witte Hond
Week 31 maandag 30-7-2018 Poortdag 173 13 Rode Hemelwandelaar 4 14 Witte Hond
Week 31 dinsdag 31-7-2018 -- 174 14 Witte Tovenaar 5 14 Witte Hond
Week 31 woensdag 1-8-2018 -- 175 15 Blauwe Adelaar 6 14 Witte Hond
Week 31 donderdag 2-8-2018 Poortdag 176 16 Gele Krijger 7 14 Witte Hond
Week 31 vrijdag 3-8-2018 -- 177 17 Rode Aarde 8 14 Witte Hond
Week 31 zaterdag 4-8-2018 -- 178 18 Witte Spiegel 9 14 Witte Hond
Week 31 zondag 5-8-2018 -- 179 19 Blauwe Storm 10 14 Witte Hond
Week 32 maandag 6-8-2018 -- 180 20 Gele Zon 11 14 Witte Hond
Week 32 dinsdag 7-8-2018 -- 181 1 Rode Draak 12 14 Witte Hond
Week 32 woensdag 8-8-2018 -- 182 2 Witte Wind 13 14 Witte Hond
Week 32 donderdag 9-8-2018 -- 183 3 Blauwe Nacht 1 15 Blauwe Nacht
Week 32 vrijdag 10-8-2018 Poortdag 184 4 Geel Zaad 2 15 Blauwe Nacht
Week 32 zaterdag 11-8-2018 -- 185 5 Rode Slang 3 15 Blauwe Nacht
Week 32 zondag 12-8-2018 -- 186 6 Witte Wereldoverbrugger 4 15 Blauwe Nacht
Week 33 maandag 13-8-2018 -- 187 7 Blauwe Hand 5 15 Blauwe Nacht
Week 33 dinsdag 14-8-2018 -- 188 8 Gele Ster 6 15 Blauwe Nacht
Week 33 woensdag 15-8-2018 Poortdag 189 9 Rode Maan 7 15 Blauwe Nacht
Week 33 donderdag 16-8-2018 -- 190 10 Witte Hond 8 15 Blauwe Nacht
Week 33 vrijdag 17-8-2018 -- 191 11 Blauwe Aap 9 15 Blauwe Nacht
Week 33 zaterdag 18-8-2018 Poortdag 192 12 Gele Mens 10 15 Blauwe Nacht
Week 33 zondag 19-8-2018 -- 193 13 Rode Hemelwandelaar 11 15 Blauwe Nacht
Week 34 maandag 20-8-2018 -- 194 14 Witte Tovenaar 12 15 Blauwe Nacht
Week 34 dinsdag 21-8-2018 -- 195 15 Blauwe Adelaar 13 15 Blauwe Nacht
Week 34 woensdag 22-8-2018 -- 196 16 Gele Krijger 1 16 Gele Krijger
Week 34 donderdag 23-8-2018 Poortdag 197 17 Rode Aarde 2 16 Gele Krijger
Week 34 vrijdag 24-8-2018 -- 198 18 Witte Spiegel 3 16 Gele Krijger
Week 34 zaterdag 25-8-2018 -- 199 19 Blauwe Storm 4 16 Gele Krijger
Week 34 zondag 26-8-2018 -- 200 20 Gele Zon 5 16 Gele Krijger
Week 35 maandag 27-8-2018 -- 201 1 Rode Draak 6 16 Gele Krijger
Week 35 dinsdag 28-8-2018 -- 202 2 Witte Wind 7 16 Gele Krijger
Week 35 woensdag 29-8-2018 Poortdag 203 3 Blauwe Nacht 8 16 Gele Krijger
Week 35 donderdag 30-8-2018 -- 204 4 Geel Zaad 9 16 Gele Krijger
Week 35 vrijdag 31-8-2018 -- 205 5 Rode Slang 10 16 Gele Krijger
Week 35 zaterdag 1-9-2018 -- 206 6 Witte Wereldoverbrugger 11 16 Gele Krijger
Week 35 zondag 2-9-2018 -- 207 7 Blauwe Hand 12 16 Gele Krijger
Week 36 maandag 3-9-2018 -- 208 8 Gele Ster 13 16 Gele Krijger
Week 36 dinsdag 4-9-2018 -- 209 9 Rode Maan 1 17 Rode Maan
Week 36 woensdag 5-9-2018 Poortdag 210 10 Witte Hond 2 17 Rode Maan
Week 36 donderdag 6-9-2018 Poortdag 211 11 Blauwe Aap 3 17 Rode Maan
Week 36 vrijdag 7-9-2018 -- 212 12 Gele Mens 4 17 Rode Maan
Week 36 zaterdag 8-9-2018 -- 213 13 Rode Hemelwandelaar 5 17 Rode Maan
Week 36 zondag 9-9-2018 -- 214 14 Witte Tovenaar 6 17 Rode Maan
Week 37 maandag 10-9-2018 -- 215 15 Blauwe Adelaar 7 17 Rode Maan
Week 37 dinsdag 11-9-2018 -- 216 16 Gele Krijger 8 17 Rode Maan
Week 37 woensdag 12-9-2018 -- 217 17 Rode Aarde 9 17 Rode Maan
Week 37 donderdag 13-9-2018 Poortdag 218 18 Witte Spiegel 10 17 Rode Maan
Week 37 vrijdag 14-9-2018 -- 219 19 Blauwe Storm 11 17 Rode Maan
Week 37 zaterdag 15-9-2018 -- 220 20 Gele Zon 12 17 Rode Maan
Week 37 zondag 16-9-2018 -- 221 1 Rode Draak 13 17 Rode Maan
Week 38 maandag 17-9-2018 Poortdag 222 2 Witte Wind 1 18 Witte Wind
Week 38 dinsdag 18-9-2018 -- 223 3 Blauwe Nacht 2 18 Witte Wind
Week 38 woensdag 19-9-2018 -- 224 4 Geel Zaad 3 18 Witte Wind
Week 38 donderdag 20-9-2018 -- 225 5 Rode Slang 4 18 Witte Wind
Week 38 vrijdag 21-9-2018 -- 226 6 Witte Wereldoverbrugger 5 18 Witte Wind
Week 38 zaterdag 22-9-2018 -- 227 7 Blauwe Hand 6 18 Witte Wind
Week 38 zondag 23-9-2018 -- 228 8 Gele Ster 7 18 Witte Wind
Week 39 maandag 24-9-2018 -- 229 9 Rode Maan 8 18 Witte Wind
Week 39 dinsdag 25-9-2018 -- 230 10 Witte Hond 9 18 Witte Wind
Week 39 woensdag 26-9-2018 -- 231 11 Blauwe Aap 10 18 Witte Wind
Week 39 donderdag 27-9-2018 -- 232 12 Gele Mens 11 18 Witte Wind
Week 39 vrijdag 28-9-2018 -- 233 13 Rode Hemelwandelaar 12 18 Witte Wind
Week 39 zaterdag 29-9-2018 -- 234 14 Witte Tovenaar 13 18 Witte Wind
Week 39 zondag 30-9-2018 -- 235 15 Blauwe Adelaar 1 19 Blauwe Adelaar
Week 40 maandag 1-10-2018 -- 236 16 Gele Krijger 2 19 Blauwe Adelaar
Week 40 dinsdag 2-10-2018 -- 237 17 Rode Aarde 3 19 Blauwe Adelaar
Week 40 woensdag 3-10-2018 -- 238 18 Witte Spiegel 4 19 Blauwe Adelaar
Week 40 donderdag 4-10-2018 Poortdag 239 19 Blauwe Storm 5 19 Blauwe Adelaar
Week 40 vrijdag 5-10-2018 -- 240 20 Gele Zon 6 19 Blauwe Adelaar
Week 40 zaterdag 6-10-2018 Poortdag 241 1 Rode Draak 7 19 Blauwe Adelaar
Week 40 zondag 7-10-2018 -- 242 2 Witte Wind 8 19 Blauwe Adelaar
Week 41 maandag 8-10-2018 -- 243 3 Blauwe Nacht 9 19 Blauwe Adelaar
Week 41 dinsdag 9-10-2018 -- 244 4 Geel Zaad 10 19 Blauwe Adelaar
Week 41 woensdag 10-10-2018 -- 245 5 Rode Slang 11 19 Blauwe Adelaar
Week 41 donderdag 11-10-2018 -- 246 6 Witte Wereldoverbrugger 12 19 Blauwe Adelaar
Week 41 vrijdag 12-10-2018 -- 247 7 Blauwe Hand 13 19 Blauwe Adelaar
Week 41 zaterdag 13-10-2018 -- 248 8 Gele Ster 1 20 Gele Ster
Week 41 zondag 14-10-2018 -- 249 9 Rode Maan 2 20 Gele Ster
Week 42 maandag 15-10-2018 -- 250 10 Witte Hond 3 20 Gele Ster
Week 42 dinsdag 16-10-2018 -- 251 11 Blauwe Aap 4 20 Gele Ster
Week 42 woensdag 17-10-2018 -- 252 12 Gele Mens 5 20 Gele Ster
Week 42 donderdag 18-10-2018 -- 253 13 Rode Hemelwandelaar 6 20 Gele Ster
Week 42 vrijdag 19-10-2018 -- 254 14 Witte Tovenaar 7 20 Gele Ster
Week 42 zaterdag 20-10-2018 -- 255 15 Blauwe Adelaar 8 20 Gele Ster
Week 42 zondag 21-10-2018 -- 256 16 Gele Krijger 9 20 Gele Ster
Week 43 maandag 22-10-2018 -- 257 17 Rode Aarde 10 20 Gele Ster
Week 43 dinsdag 23-10-2018 -- 258 18 Witte Spiegel 11 20 Gele Ster
Week 43 woensdag 24-10-2018 -- 259 19 Blauwe Storm 12 20 Gele Ster
Week 43 donderdag 25-10-2018 Poortdag 260 20 Gele Zon 13 20 Gele Ster
Week 43 vrijdag 26-10-2018 Poortdag 1 1 Rode Draak 1 1 Rode Draak
Week 43 zaterdag 27-10-2018 -- 2 2 Witte Wind 2 1 Rode Draak
Week 43 zondag 28-10-2018 -- 3 3 Blauwe Nacht 3 1 Rode Draak
Week 44 maandag 29-10-2018 -- 4 4 Geel Zaad 4 1 Rode Draak
Week 44 dinsdag 30-10-2018 -- 5 5 Rode Slang 5 1 Rode Draak
Week 44 woensdag 31-10-2018 -- 6 6 Witte Wereldoverbrugger 6 1 Rode Draak
Week 44 donderdag 1-11-2018 -- 7 7 Blauwe Hand 7 1 Rode Draak
Week 44 vrijdag 2-11-2018 -- 8 8 Gele Ster 8 1 Rode Draak
Week 44 zaterdag 3-11-2018 -- 9 9 Rode Maan 9 1 Rode Draak
Week 44 zondag 4-11-2018 -- 10 10 Witte Hond 10 1 Rode Draak
Week 45 maandag 5-11-2018 -- 11 11 Blauwe Aap 11 1 Rode Draak
Week 45 dinsdag 6-11-2018 -- 12 12 Gele Mens 12 1 Rode Draak
Week 45 woensdag 7-11-2018 -- 13 13 Rode Hemelwandelaar 13 1 Rode Draak
Week 45 donderdag 8-11-2018 -- 14 14 Witte Tovenaar 1 2 Witte Tovenaar
Week 45 vrijdag 9-11-2018 -- 15 15 Blauwe Adelaar 2 2 Witte Tovenaar
Week 45 zaterdag 10-11-2018 -- 16 16 Gele Krijger 3 2 Witte Tovenaar
Week 45 zondag 11-11-2018 -- 17 17 Rode Aarde 4 2 Witte Tovenaar
Week 46 maandag 12-11-2018 -- 18 18 Witte Spiegel 5 2 Witte Tovenaar
Week 46 dinsdag 13-11-2018 -- 19 19 Blauwe Storm 6 2 Witte Tovenaar
Week 46 woensdag 14-11-2018 Poortdag 20 20 Gele Zon 7 2 Witte Tovenaar
Week 46 donderdag 15-11-2018 -- 21 1 Rode Draak 8 2 Witte Tovenaar
Week 46 vrijdag 16-11-2018 Poortdag 22 2 Witte Wind 9 2 Witte Tovenaar
Week 46 zaterdag 17-11-2018 -- 23 3 Blauwe Nacht 10 2 Witte Tovenaar
Week 46 zondag 18-11-2018 -- 24 4 Geel Zaad 11 2 Witte Tovenaar
Week 47 maandag 19-11-2018 -- 25 5 Rode Slang 12 2 Witte Tovenaar
Week 47 dinsdag 20-11-2018 -- 26 6 Witte Wereldoverbrugger 13 2 Witte Tovenaar
Week 47 woensdag 21-11-2018 -- 27 7 Blauwe Hand 1 3 Blauwe Hand
Week 47 donderdag 22-11-2018 -- 28 8 Gele Ster 2 3 Blauwe Hand
Week 47 vrijdag 23-11-2018 -- 29 9 Rode Maan 3 3 Blauwe Hand
Week 47 zaterdag 24-11-2018 -- 30 10 Witte Hond 4 3 Blauwe Hand
Week 47 zondag 25-11-2018 -- 31 11 Blauwe Aap 5 3 Blauwe Hand
Week 48 maandag 26-11-2018 -- 32 12 Gele Mens 6 3 Blauwe Hand
Week 48 dinsdag 27-11-2018 -- 33 13 Rode Hemelwandelaar 7 3 Blauwe Hand
Week 48 woensdag 28-11-2018 -- 34 14 Witte Tovenaar 8 3 Blauwe Hand
Week 48 donderdag 29-11-2018 -- 35 15 Blauwe Adelaar 9 3 Blauwe Hand
Week 48 vrijdag 30-11-2018 -- 36 16 Gele Krijger 10 3 Blauwe Hand
Week 48 zaterdag 1-12-2018 -- 37 17 Rode Aarde 11 3 Blauwe Hand
Week 48 zondag 2-12-2018 -- 38 18 Witte Spiegel 12 3 Blauwe Hand
Week 49 maandag 3-12-2018 Poortdag 39 19 Blauwe Storm 13 3 Blauwe Hand
Week 49 dinsdag 4-12-2018 -- 40 20 Gele Zon 1 4 Gele Zon
Week 49 woensdag 5-12-2018 -- 41 1 Rode Draak 2 4 Gele Zon
Week 49 donderdag 6-12-2018 -- 42 2 Witte Wind 3 4 Gele Zon
Week 49 vrijdag 7-12-2018 Poortdag 43 3 Blauwe Nacht 4 4 Gele Zon
Week 49 zaterdag 8-12-2018 -- 44 4 Geel Zaad 5 4 Gele Zon
Week 49 zondag 9-12-2018 -- 45 5 Rode Slang 6 4 Gele Zon
Week 50 maandag 10-12-2018 -- 46 6 Witte Wereldoverbrugger 7 4 Gele Zon
Week 50 dinsdag 11-12-2018 -- 47 7 Blauwe Hand 8 4 Gele Zon
Week 50 woensdag 12-12-2018 -- 48 8 Gele Ster 9 4 Gele Zon
Week 50 donderdag 13-12-2018 -- 49 9 Rode Maan 10 4 Gele Zon
Week 50 vrijdag 14-12-2018 Poortdag 50 10 Witte Hond 11 4 Gele Zon
Week 50 zaterdag 15-12-2018 Poortdag 51 11 Blauwe Aap 12 4 Gele Zon
Week 50 zondag 16-12-2018 -- 52 12 Gele Mens 13 4 Gele Zon
Week 51 maandag 17-12-2018 -- 53 13 Rode Hemelwandelaar 1 5 Rode Hemelwandelaar
Week 51 dinsdag 18-12-2018 -- 54 14 Witte Tovenaar 2 5 Rode Hemelwandelaar
Week 51 woensdag 19-12-2018 -- 55 15 Blauwe Adelaar 3 5 Rode Hemelwandelaar
Week 51 donderdag 20-12-2018 -- 56 16 Gele Krijger 4 5 Rode Hemelwandelaar
Week 51 vrijdag 21-12-2018 -- 57 17 Rode Aarde 5 5 Rode Hemelwandelaar
Week 51 zaterdag 22-12-2018 Poortdag 58 18 Witte Spiegel 6 5 Rode Hemelwandelaar
Week 51 zondag 23-12-2018 -- 59 19 Blauwe Storm 7 5 Rode Hemelwandelaar
Week 52 maandag 24-12-2018 -- 60 20 Gele Zon 8 5 Rode Hemelwandelaar
Week 52 dinsdag 25-12-2018 -- 61 1 Rode Draak 9 5 Rode Hemelwandelaar
Week 52 woensdag 26-12-2018 -- 62 2 Witte Wind 10 5 Rode Hemelwandelaar
Week 52 donderdag 27-12-2018 -- 63 3 Blauwe Nacht 11 5 Rode Hemelwandelaar
Week 52 vrijdag 28-12-2018 Poortdag 64 4 Geel Zaad 12 5 Rode Hemelwandelaar
Week 52 zaterdag 29-12-2018 -- 65 5 Rode Slang 13 5 Rode Hemelwandelaar
Week 52 zondag 30-12-2018 -- 66 6 Witte Wereldoverbrugger 1 6 Witte Wereldoverbrugger
Week 53 maandag 31-12-2018 -- 67 7 Blauwe Hand 2 6 Witte Wereldoverbrugger